Til hovedinnhold
Norsk English

Presens: databasert beslutningsstøtte i vedlikehold

Jernbaneverket har sammen med SINTEF startet opp forskningsprosjektet Presens som skal øke Jernbaneverkets punktlighet, regularitet og oppetid. Dette skal oppnås ved å sammenstille informasjon om trafikk og tilstand i infrastrukturen i et beslutningsstøttesystem for faktabasert prioritering av vedlikehold.

Kontaktperson

Prosjektet bygger på et langvarig samarbeid mellom Jernbaneverket og SINTEF omkring analyse og visualisering av trafikk- og punktlighetsdata.

Unikt i internasjonal sammenheng

Presens er unikt i internasjonal sammenheng. Eksisterende verktøy er i hovedsak basert på matematisk optimering eller simulering, mens sammenstilling av trafikkdata og tilstandsdata for beslutningsstøtte er en ny tilnærming. Databaserte beslutningsverktøy av typen som vi nå skal utvikle, er i sin spede barndom innenfor jernbane, og vil gi helt nye muligheter.

Verktøy som visualiserer

Presens skal utvikle IKT-verktøy som tallfester og visualiserer effekter på togtrafikken av ulike hendelser i infrastrukturen, trafikken og omkringliggende miljø. Videre skal prosjektet benytte historiske data for å forutsi trafikkmessig effekt og nytte av planlagte vedlikeholdstiltak. Begge deler krever nye tilnærminger til å koble data om vedlikehold og infrastruktur fra ulike databaser og sensorer. Det krever også ny innsikt og kunnskap om årsakssammenhenger mellom tilstand i infrastrukturen og punktlighet, samt ny kunnskap om hvor vi trenger økt datakvalitet for å kunne ta bedre faktabaserte valg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019