Til hovedinnhold

NSB og SINTEF samarbeider om jernbaneforskning

NSB og SINTEF samarbeider om jernbaneforskning

Målsettingen for samar­beidet er å bidra til utviklingen av en konkurranse­dyktig norsk jernbanevirk­som­het. Samarbeidet mellom NSB og SINTEF om jern­bane­forskning ble formalisert gjennom en ramme­avtale 1.1.2002.

Vi bidrar til utvikling av en konkurransedyktig jernbanevirksomhet  gjennom:

  • Kompetanseutvikling
  • Utvikling av analyse- og beslutnings­støtteverktøy
  • Supplerende utredningskapasitet
  • Nye markeder i eksterne samarbeids­prosjekt

Et viktig element i samarbeidet har også vært at SINTEF har nær kontakt med relevante fagmiljøer ved NTNU. I tillegg til å trekke inn relevant kompetanse, har dette betydd nær kontakt med og veiledning av interesserte studenter. Dette har gitt studentene verdifull kompetanse innen jernbane, og det er laget oppgaver med nytteverdi for NSB.

Les mer om samarbeidet og prosjektene SINTEF har bidratt i ved å søke på SINTEF på http://www.jernbaneverket.no.

Publisert onsdag 4. mars 2015
Seniorforsker
988 07 021

Prosjektstart

01.01.2002