Til hovedinnhold
Norsk English

Først og fremst. Behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for førstehjelp

Sammendrag

Først og fremst var et innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle og ta i bruk en behovsdrevet og brukerstyrt digital læringsteknologi for å øke digital kompetanse i den norske skolen. Teknologien fra prosjektet skulle også forsterke den nasjonale satsningen "Sammen redder vi liv" og temaet livreddende førstehjelp i grunnskolen, og være en digital læringsressurs for temaet livsmestring og helse i ny læreplan. Resultatet fra prosjektet ble en digital plattform hvor man kan skape og lagredigitale læringsressurser som kan oppleves i VR. I tillegg ble det utviklet en spesifikk læringsressurs for VR-briller om risikovurdering, som er et viktig tema innenfor førstehjelp. Læringsressursen ble utviklet gjennom samskaping, hvor elever og lærere har deltatt som medprodusenter og skuespillere. Rapporten beskriver utviklingen i prosjektet, trekker opp de viktigste forskningsresultatene og presenterer en del momenter fra våre erfaringer som vi tenker andre kan lære av.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Regionale forskningsfond Hovedstaden / 296188

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • Studentsamskipnaden SiO
  • Ullensaker kommune

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:00983

ISBN

978-82-14-07501-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin