Til hovedinnhold

Siw Olsen Fjørtoft

Forsker

Siw Olsen Fjørtoft

Forsker

Siw Olsen Fjørtoft
Telefon: 924 19 006
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1743323

Monitor 2019 er en kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Våre hovedfunn på skole er at den digitale praksisen er regulert ut ifra didaktiske vurderinger, læringsmål og alder på elevene. Elever og lærere rapporterer om en mer mangfoldig bruk av u...

Forfattere Fjørtoft Siw Olsen Thun Sylvi Buvik Marte Pettersen
År 2019
Type Rapport/avhandling