Til hovedinnhold
Norsk English

Kiddy-app for bedre kommunikasjon mellom barnehage og minoritetsspråklige foresatte

Prosjektet skal undersøke hvordan Kiddy kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom barnehage og foresatte til minoritetsspråklige barn.

Kontaktperson

I dette forprosjektet skal vi undersøke hvordan Kiddy-appen kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom barnehage og foresatte til minoritetsspråklige barn. Kiddy-appen er en digital flerspråklig assistent som skal gjøre det lettere å inkludere foresatte som har et annet morsmål enn norsk.

Prosjektet utføres på vegne av Daxap AS, som er en relativt nyoppstartet sosial entreprenør etablert av de tyriske innvandrerne Kubilay Kartal og Emirhan Sözan. Etter en tid i Norge merket de selv hvor stor utfordring det er med inkludering, hovedsakelig på grunn av språklige barrierer. Derfor har de utviklet Kiddy-appen, til bruk i blant annet barnehager, skoler, fritidsklubber - hvor flerspråklighet er et behov.

Høsten 2022 er Kiddy allerede i bruk i 21 barnehager i Oslo, men appen er under stadig utvikling og vil videreutvikles på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere. SINTEFs rolle er å lede en pilot av appen i fire trønderske barnehager, og bidra til å innhente kvalitative og kvantitative data fra eksisterende og nye brukere. På den måten vil vi beskrive hvordan ulike brukergrupper opplever Kiddy som kommunikasjonsvektøy, og identifisere behov for utbedringer og videreutvikling av appen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

Forprosjektet finansierer med midler fra Distriktforsk Trøndelag

daxap logo (002).png SINTEF hvit logo (002).png