Til hovedinnhold

UniK - Undervisning i koronatiden

UniK - Undervisning i koronatiden

I prosjektet Undervisning i koronatiden (UniK), vil SINTEF samle inn gode eksempler på undervisningsopplegg som lærere i grunnskole og videregående skole har benyttet seg av i koronatiden, i perioder hvor undervisningen helt eller delvis har foregått digitalt.

Hensikten er å opprette en ressursbank med tips til konkrete undervisningopplegg for ulike fag og trinn. Ressursbanken skal være et åpent nettsted hvor lærere, og andre som jobber i undervisningssektoren, kan se og la seg inspirere av hverandres undervisningsmetoder. Undervisningsoppleggene skal være fleksible, slik at de kan gjennomføres uten å være i klasserommet.

Prosjektet gjennomføres av SINTEF Digital, som et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. NTNU er prosjektpartner.

Les mer om prosjektet og se gode undervisningsopplegg på undervis.no.

Publisert fredag 13. august 2021
924 19 006

Prosjektvarighet

2021 - 2022