Til hovedinnhold
Norsk English

UniK - Undervisning i koronatiden

I prosjektet Undervisning i koronatiden (UniK), vil SINTEF samle inn gode eksempler på undervisningsopplegg som lærere i grunnskole og videregående skole har benyttet seg av i koronatiden, i perioder hvor undervisningen helt eller delvis har foregått digitalt.

Kontaktperson

Hensikten er å opprette en ressursbank med tips til konkrete undervisningopplegg for ulike fag og trinn. Ressursbanken skal være et åpent nettsted hvor lærere, og andre som jobber i undervisningssektoren, kan se og la seg inspirere av hverandres undervisningsmetoder. Undervisningsoppleggene skal være fleksible, slik at de kan gjennomføres uten å være i klasserommet.

Prosjektet gjennomføres av SINTEF Digital, som et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. NTNU er prosjektpartner.

Les mer om prosjektet og se gode undervisningsopplegg på undervis.no.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Utforsk fagområdene