Til hovedinnhold
Norsk English

LiMS - Evaluering av bruk av digitale læringsteknologier i Malvik-skolene

Prosjektet har tre overordnede målsettinger: 1) Evaluere bruk av digitale læringsteknologier i skolene i Malvik kommune, 2) Anbefale hvilke digitale læringsteknologier som møter lærernes og elevenes behov og 3) Vise retning for hvilke nødvendige etterutdanningstiltak som bør planlegges og igangsettes (av Dekom-nettverket.)

Kontaktperson

Bruk av læringsbrett i Malvik kommune. Foto: SINTEF

Alle elever i Malvik kommune har hatt hvert sitt læringsbrett (iPad) i 2-3 år.  SINTEF har nå fått i oppdrag å evaluere bruk av digitale læringsteknologier i Malvik-skolene (LiMS). Oppdraget innebærer en kartlegging av dagens praksis med læringsbrett (iPad) og ulike digitale læremidler som brukes i skolene. Forskerne skal beskrive hvilke muligheter og utfordringer som elever og lærere ser ved dagens digitale praksis. Oppdraget innebærer også å anbefale hvilke teknologier som møter lærernes og elevenes behov, og hvilke kompetanseutviklings-tiltak kommunen bør iverksette.

Alle lærere og miljøveiledere vil bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse om egen og elevenes digitale praksis. I tillegg vil et utvalg av lærere, skoleledere, elever og andre nøkkelpersoner bli invitert til å delta i fokusgruppeintervjuer om samme tema. Forskerne vil også gjøre klasseromsobservasjoner ved enkelte trinn.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2022

Finansiering

Prosjektet finansieres av midler fra den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolene.

Samarbeidspartnere

Prosjektet utføres av SINTEF Digital på oppdrag fra Malvik kommune og kompetansenettverket for skolene i Trondheim og Malvik.