Til hovedinnhold
Norsk English

Jobbobservasjon i VR

Med dette prosjektet ønsker vi å utforske innovasjonsideen om at jobbobservasjon i VR kan være et nyttig verktøy for å forhindre utenforskap og dekke kompetansegapet mellom arbeidslivets kompetansebehov og kompetansen som befolkningen besitter. Prosjektet skal undersøke hvordan bruk av VR til jobbobservasjon kan bidra til å øke interessen for og rekrutteringen til yrkesfag.

Kontaktperson

Ill.:Shutterstock

I forprosjektet skal vi kartlegge hvilke sektorer i Kristiansund-regionen som mangler arbeidskraft og hvilke yrker som egner seg til å observeres i VR. Steg to blir å utvikle en prototype for jobbobservasjon i VR. Det innebærer både å lage en plattform for lagring og avspilling, gjøre 360 graders videoopptak av ulike jobbscenarier, redigere og tilpasse produktet til bruk på ulike digitale enheter (smarttelefon, VR-briller). Brukermedvirkning står sentralt i hele prosessen, og vi vil etablere et testpanel bestående av fagfolk fra ulike profesjoner, jobbsøkere og skoleelever.

Målet er å søke videre om finansiering av et større prosjekt (hovedprosjekt) av lengre varighet der vi oppskalerer produktet med flest mulig yrker tilgjengelig i VR, og utvikler en plattform som kan kommersialiseres og tas i bruk av flere sektorer og aktører.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Digital, Varde Kompetanse AS, og Kristiansund kommune.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering

MobPro (forprosjekt) Regional forskningsfond Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere

SINTEF Digital, Varde Kompetanse AS og Kristiansund kommune

Prosjekttype

Forprosjekt