Til hovedinnhold
Norsk English

Læringsbrett til alle elevene. Evaluering av bruk av læringsteknologier i Malvik-skolene.

Sammendrag

Rapporten gir innsikt i muligheter og utfordringer ved innføring og bruk av 1:1 læringsbrett til alle elever og lærere i en kommune. Forskningsprosjektet hadde tre overordnede mål basert på kommunens behov:
- Evaluere bruk av digitale læringsteknologier i Malvik-skolene.
- Anbefale hvilke digitale læringsteknologier som møter lærernes og elevenes behov.
- Vise retning for hvilke nødvendige etterutdanningstiltak som bør planlegges og igangsettes av det desentraliserte kompetansenettverket i Trondheim-Malvik.

Prosjektet har kartlagt erfaringer og synspunkter til lærere, elever, miljøveiledere, skoleledere, tillitsvalgte og IT-ressurspersoner. På bakgrunn av dette har vi kommet fram til fordeler og ulemper med dagens løsning i kommunen, og skissert læringspunkter og anbefalinger som skoleeier kan bruke som beslutningsgrunnlag for valg av fremtidige løsninger. Rapporten vil også være nyttig for andre kommuner som skal i gang med innføring eller endring av digital infrastruktur og læringsteknologier i skolene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fylkesmannen i Trøndelag / Dekom (Statsforvalteren i Trøndelag)

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2023

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2023:00025

ISBN

978-82-14-07983-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin