Til hovedinnhold
Norsk English

Prosessregulering

Petrokjemiske anlegg, offshore-anlegg, kraftverk og papirfabrikker er eksempler på prosessanlegg. Felles for disse er at man ønsker å maksimalisere produksjonen og begrense bruken av energi og råvarer. Eksempler kan være å få mest mulig olje ut fra brønnstrømmen eller å få flest mulig papirruller ut fra minst mulig tømmer. Da er god prosessregulering nødvendig.

Kontaktperson

Kompetanseområder:

  • Reguleringstekniske metoder fra konvensjonelle PID regulatorer til modellbasert regulering
  • Modellering og analyse av dynamiske systemer
  • Tilstands- og parameterestimering

Fagmiljø:

Anvendt Kybernetikk ( kun på engelsk)

Utforsk fagområdene