Til hovedinnhold
Norsk English

Robotikk og autonomisering i havbruksnæringen

t oppdrettsanlegg
Havbruksnæringen, deriblant oppdrettsnæringen, står midt i et skifte fra manuelle til automatiserte løsninger. Foto: Shutterstock

Automatisering og robotikk er nøkkelen til effektiviseringen av havbruksnæringen. Det gir lavere kostnader, mindre tidsbruk, høyere presisjon, bedre fiskevelferd og økt sikkerhet for operativt personell.

Havbruksnæringen står midt i et skifte, der manuelle arbeidsoperasjoner og erfaringsbaserte vurderinger blir erstattet av mer automatiserte og objektive tilnærminger til produksjonen av laks. Et viktig steg i utviklingen av alle produksjonsledd i havbruksnæringen er å bruke intelligente sensorer og matematiske modeller i autonome- og beslutningsstøttesystemer.

Automatisering på fiskens premisser

I SINTEF jobber vi for å utvikle autonome, intelligente systemer som kan operere i komplekse og dynamiske miljøer, og som er robuste nok til å takle påkjenningene som oppstår under arbeidsoperasjoner i havbruksnæringen.

Vi er opptatt av å utvikle roboter og autonome løsninger på fiskens premisser. Fagmiljøet har derfor et tverrfaglig perspektiv, som knytter sammen fagområdene teknologi og biologi for å sikre at de teknologiske løsningene samsvarer med de biologiske behovene (RACE Fish-Machine Interaction).  Arbeidet harmoniserer med prinsippene i konseptet "Precision Fish Farming", som er utviklet i SINTEF.

Automatisering i komplekse miljøer

Automatisering- og robotikkmiljøet i SINTEF arbeider med utfordringer knyttet til autonome operasjoner under komplekse og dynamiske miljøforhold både for ROV, som står for Remotely Operated Vehicle, og AUV, som er undervannsfarkoster.

I prosjektet MerdROV bidro SINTEF-forskere i utviklingen av kunnskapsgrunnlag, teknologi og demonstratorer for ROV som verktøy for bruk til notoperasjoner for merdbaserte oppdrettsanlegg.

SINTEF jobber også med hvordan havbruksrobotikk kan endre og tilpasse seg i uforutsigbare elementer som fleksible havbruksstrukturer, fisk og miljøbetingelser:

 

Avanserte kontrollstrategier for autonom navigering av ubemannede fartøy både under og over vann står også sentralt i vår forskning, som for eksempel i prosjektet Artifex.

Les mer om SINTEFs ekspertise innen havbruksrobotikk og autonome løsninger her.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson