Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruksrobotikk og autonome løsninger

Teknologiutvikling i form av automatisering og robotikk inntar en nøkkelrolle i effektiviseringen av havbruksnæringen – i form av lavere kostnader, mindre tidsbruk, økt presisjon i arbeidsoperasjoner, bedre fiskevelferd, samt økt sikkerhet for operativt personell.

Kontaktpersoner

Visjonen til fagmiljøet i SINTEF er å utvikle og skape autonome, intelligente systemer som kan operere i komplekse og dynamiske miljøer, og som er robuste nok til å håndtere påkjenningene som oppstår under arbeidsoperasjoner i havbruksnæringen.

Trenden i havbruksnæringen er et skifte fra manuelle arbeidsoperasjoner og erfaringsbaserte vurderinger til mer automatiserte og objektive tilnærminger til produksjonen av laks. Bruk av intelligente sensorer og matematiske modeller i autonome- og beslutningsstøttesystemer er et viktig steg i utviklingen av alle produksjonsledd i havbruksnæringen.

Robotikk på fiskens premisser

Fagmiljøet innehar et tverrfaglig perspektiv som knytter sammen fagområdene teknologi og biologi for å sikre at de teknologiske løsningene er i samsvar med de biologiske behov (RACE Fish-Machine Interaction).  Arbeidet harmoniserer med prinsippene i konseptet "Precision Fish Farming" utviklet i SINTEF.

Robotikk i et dynamisk miljø

Automatisering og robotikkmiljøet i SINTEF arbeider med utfordringene knyttet til autonome operasjoner under komplekse og dynamiske miljøforhold både for ROV og AUV (MerdROV). SINTEF arbeider aktivt med hvordan havbruksrobotikk kan endre og tilpasse seg i uforutsigbare elementer som fleksible havbruksstrukturer, fisk og miljøbetingelser (CHANGE, https://www.youtube.com/watch?v=4dwQeAwloCk). Avanserte kontrollstrategier for autonom navigering av ubemannede fartøy både under og over vann står sentralt i vår forskning (Artifex).

Robotisering av arbeidsoperasjoner

SINTEF arbeider tett bl.a. sammen med kunder fra havbruksnæringen med utviklingen av teknologier for inspeksjon av nøter, fjerning av begroing (NetClean 24/7), vedlikehold og reparasjon, overvåkning og automatisering av arbeidsoperasjoner, instrumentering og merdmiljøovervåkning (ResiFarm). Datahåndtering og sensorikk er sentrale verktøy som bidrar til operativ støtte og overvåkning under fôring, og velferdskritiske arbeids- og brønnbåtoperasjoner (CageReporter). Instrumentering, innhenting og behandling av data som kan benyttes i beslutningsstøtteverktøy og skytjenester er en viktig del av forskning- og utviklingsarbeidet til SINTEF. Løsninger for fjernstyring og muliggjørende teknologier som en del av digitaliseringsprosessen i havbruksnæringen står sentralt i vårt forskningsarbeid.

Infrastruktur og software:

Prosjekter:

Utforsk fagområdene