Til hovedinnhold
Norsk English

Havbruksrobotikk og autonome løsninger

Teknologiutvikling i form av automatisering og robotikk inntar en nøkkelrolle i effektiviseringen av havbruksnæringen – i form av lavere kostnader, mindre tidsbruk, økt presisjon i arbeidsoperasjoner, bedre fiskevelferd, samt økt sikkerhet for operativt personell.

Kontaktperson

Trenden i havbruksnæringen er et skifte fra manuelle arbeidsoperasjoner og erfaringsbaserte vurderinger til mer automatiserte og objektive tilnærminger til produksjonen av laks. Bruk av intelligente sensorer og matematiske modeller i autonome- og beslutningsstøttesystemer er et viktig steg i utviklingen av alle produksjonsledd i havbruksnæringen. Arbeidet innenfor fagområdet havbruksrobotikk og autonome løsninger harmoniserer med prinsippene i konseptet "Precision Fish Farming" utviklet i SINTEF Implementering av automatiserings - og robotiseringsløsninger spiller en viktig rolle i utviklingen av havbruksnæringen ved å kunne: 1) redusere produksjonskostnader, 2) øke effektiviteten og presisjon, 3) øke verdiskaping og bærekraft.

Automatisering og robotikkmiljøet i SINTEF arbeider med utfordringene knyttet til autonome operasjoner under komplekse og dynamiske miljøforhold. SINTEF arbeider aktivt med hvordan havbruksrobotikk kan endre og tilpasse seg i uforutsigbare elementer som fleksible strukturer, fisk og miljøbetingelser.    

SINTEF arbeider tett bl.a. sammen med kunder fra havbruksnæringen med utviklingen av teknologier for inspeksjon av nøter, fjerning av begroing, vedlikehold og reparasjon, overvåkning og automatisering av arbeidsoperasjoner, instrumentering og merdmiljøovervåkning. Datahåndtering og sensorikk er sentrale verktøy som bidrar til operativ støtte og overvåkning under fôring, og velferdskritiske arbeids- og brønnbåtoperasjoner. Instrumentering, innhenting og behandling av data som kan benyttes i beslutningsstøtteverktøy og skytjenester er en viktig del av forskning- og utviklingsarbeidet til SINTEF.

Visjonen til fagmiljøet i SINTEF er å utvikle og skape autonome, intelligente systemer som kan operere i komplekse og dynamiske miljøer, og som er robuste nok til å håndtere påkjenningene som oppstår under arbeidsoperasjoner i havbruksnæringen. Fagmiljøet innehar et tverrfaglig perspektiv som knytter sammen fagområdene teknologi og biologi for å sikre at de teknologiske løsningene er i samsvar med de biologiske behov.  

Avanserte f I tillegg har SINTEF en innholdsrik utstyrspark med 100+ ulike typer sensorer og utstyr for målinger, undervannsroboter og droner (BlueROV2 og Argus mini), samt simuleringsverktøyet FhSim. 

Sentrale forsknings og utviklingsaktiviteter innenfor fagområdet havbruksrobotikk og autonome løsninger;

  • Tverrfaglig arbeid som binder sammen fagområdene biologi og teknologi.
  • Modellering og simulering av ROV/AUV og interaksjonen med havbruksstrukturer, fisk og dynamiske miljøforhold.
  • Avanserte kontrollstrategier for autonom navigering av ubemannede fartøy både under og over vann.
  • Løsninger for fjernstyring og muliggjørende teknologier som en del av digitaliseringsprosessen i havbruksnæringen.
  • Metoder og systemer for automatisering av havbruksoperasjoner.  

Infrastruktur og software:

Prosjekter:

Relevante videoer fra forskningsarbeidet:

[1]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511017304488

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforsk fagområdene