Til hovedinnhold
Norsk English

High throughput screening

High throughput screening laboratoriet ved SINTEF er et av Norges best utstyrte laboratorier for high throughput screening (HTS), in-vitro assays og kultiveringer i mikrobrønnplateformat. Spesialiserte væskebehandlingsroboter benyttes for å automatisere arbeidet og mange tusen prøver prosesseres regelmessig per dag i HTS-laboratoriet.

Kontaktperson

Nøkkelkompetanse og forskningsområder:

  • In-vitro celle baserte assays: SINTEF har lang erfaring med etablering og bruk av in-vitro cellebaserte HTS assays for evaluering av toksisitet, antibakteriell- og antifungal aktivitet. In-vitro assay basert på en rekke mamalske cellelinjer er etablert. Disse inkluderer blant annet følgende cellelinjer: NCI DTP 60 kreftcelle linjer, HeLa, NIH/3T3, IMR90, THP-1, HUV-EC-C, LLC-PK1, and HepG2. SINTEF har også etablert in-vitro assay for deteksjon av sub-letale cellulære stress/toks responser (oksidativt stress, DNA skade, NF-kB; hypoksi, ER Stress, tungmetall stress, heat shock, glucocorticoid, JNK, xenobiotic). En rekke in-vitro assay for deteksjon av antibakterielle og antifungal aktivitet er også etablert. De fleste av disse er basert på bruk av kliniske isolater eller indikatorstammer med spesiell resistens mot grupper av kjente antibiotika.
  • Miniatyrisert kultivering og utvikling av mikrobielle produksjonsstammer. SINTEF har lang erfaring i dyrkning av mikroorganismer i liten skala for screening av stammebibliotek og optimalsering av dyrkningsprotokoller. Bruk av robotisert utstyr og dyrkning i mikrotiterplater gjør dyrking og prosessering av tusenvis av kulturer per dag mulig.
  • Bruk av massespektrometri i screening. SINTEF har lang erfaring i robotisert prøvepreparering og HTS basert på massespektroskopi. Både LCMS (væskekromatografi MS) og Agilents Rapidfire HTMS-system benyttes for screening med massespektroskopi. Agilents Rapidfire HTMS system gjør det mulig å detektere analytter i komplekse prøver med analysetider ned ca. 10 sekunder per prøve ved hjelp av svært følsomme massespektrometriske instrumenter.
  • "Chemical biology" og kombinatorisk medisin: SINTEF er partner i den nasjonale NOR-Openscreen infrastrukturen for HTS og bioprospektering. Gjennom denne deltagelsen har vi tilgang til bibliotek med kjemiske forbindelser som kan benyttes for screening. SINTEF deltar i flere prosjekter der HTS teknologi benyttes for screening av kjemiske bibliotek for identifisering av effekter mot ulike biologiske mål.
  • Nanoteknologi og nanomedisin. SINTEF er partner i Horizon 2020 infrastruktur prosjektet EU-NCL. EU-NCL prosjektet har som målsetting å etablere en europeisk infrastruktur for preklinisk testing av eksperimentelle nanomedisiner i europa. SINTEF er en av 3 laboratorier i prosjektet med ansvar for in-vitro toxisitets assays i EU-NCL prosjektet.

Kontaktpersoner: Håvard SlettaGeir Klinkenberg