Til hovedinnhold
Norsk English

EU-NCL – European Nanomedicine Characterization Laboratory

Hovedmålet med dette prosjektet er å bli internasjonalt fremragende innen karakterisering av nanomedisiner brukt i behandling av mange ulike sykdommer som kreft, diabetes, betennelser og infeksjoner, og å tilby denne type karakterisering til alle organisasjoner som utvikler nye kandidater, slik at godkjenningsprosessen for kliniske studier og senere markedet blir enklere og raskere.

Ved tradisjonell systemisk medisinering havner kun 0,001-0,01 % av medisinen i det syke vevet. Man søker derfor stadig for mer målrettede behandlingsmetoder. Nanomedisiner er komplekse systemer i nanostørrelse bestående av minst to komponenter, hvorav den ene er det aktive medikamentet og en annen er skreddersydd for effektiv levering av dette medikamentet inne i kroppen. Nanomedisiner har et stort potensiale til å gjøre målsøkende medisinering mer effektiv, gi en drastisk reduksjon av mengden medisin nødvendig og redusere bieffekter. Til tross for at mange forsker på utviklingen av nye nanomedisiner er det veldig få slike produkt på markedet i dag. En god og pålitelig karakterisering av nanomedisiner er en av flaskehalsene som bedrifter og akademiske miljø opplever under utviklingen av nye produkter. Uten gode data om mulige toksiske effekter og om virkningsgraden får man ikke tillatelse til å starte kliniske studier og senere å bringe produktet på markedet.

I EU-NCL prosjektet går syv analytiske laboratorier fra Frankrike, Italia, Tyskland, Irland, Storbritannia, Sveits og Norge sammen for å tilby tilgang til analyser for nanomedisinutviklere, samt at man hele tiden også vil søke etter nye eller forbedrede analysemetoder og dermed bli internasjonalt fremragende innen karakterisering av nanomedisiner. USA har allerede i 10 år hatt en slik infrastruktur, US-NCL, som også er med som partner i prosjektet for å raskere komme til mål og for å få en god koordinering mellom USA og Europa. Hver EU-NCL partner vil tilby transnasjonal tilgang til en rekke analyser av nanomedisiner. SINTEFs bidrag er analyser av in vitro toksikologi og enkelte fysikalsk-kjemiske analyser. SINTEF har over mange år investert i state-of-the art laboratorier for cellebaserte analyser, også i robotisert, high-throughput form, samt laboratorier for analytiske analyser basert på massespektrometri, som vil bli videreutviklet og brukt i prosjektet.

EU-NCL er et infrastrukturprosjekt i HORIZON2020 programmet og blir finansiert gjennom Grant Agreement nummer 646272. Patrick Boisseau fra CEA (Frankrike) er koordinator.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2015 - 30.04.2019