Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhetskritiske systemer

Oljeplattformer, jernbanen og prosessanlegg på land er eksempler på systemer hvor det er veldig viktig med høy sikkerhet. De er derfor utstyrt med sikkerhetssystemer for å hindre skade på utstyr og mennesker. Dette kan være instrumenterte systemer eller administrative, som for eksempel prosedyrer som forteller hva man skal gjøre hvis man oppdager et avvik fra den normale driften.

Kontaktperson

Vi jobber primært med de instrumenterte sikkerhetssystemene, det vil si de systemer som automatisk detekterer, alarmerer og håndterer en avvikssituasjon.

I olje og gassvirksomheten er det flere instrumenterte sikkerhetssystemer, blant annet:

  • Nødavstengning (ESD/NAS)
  • Produksjonsnedstengning (PSD/PAS)
  • Brann og gassystemer (F&G/B&G)
  • Overtrykksbeskyttelse (HIPPS, OPS)

Les mer:

Anvendt Kybernetikk (kun på engelsk)

Utforsk fagområdene