Til hovedinnhold
Norsk English

Materialer og boreteknologi

SINTEF Industri har en sterk posisjon innen forskning og utvikling knyttet til boring. Vi fokuserer på avanserte materialer og boreteknologier samt bore-modeller for bruk i sanntid simulatorer og systemer.

Kontaktperson

Vårt laboratorieutstyr er utviklet for både små og fullskala testing, kombinert med topp nivå instrumentering. Vi studerer boreprosesser i liten til stor skala med bruk av avanserte matematiske modeller kombinert med eksperimentell validering for å så bygge kunnskap og utvikle verktøy for beslutningsstøtte.

SINTEF Industris område av ekspertise omfatter:

  • Boring i harde bergarter
  • Utmatting og materialdegradering
  • Slitasje og korrosjon
  • Avanserte materialer
  • Utvikling og testing av komponenter og systemer
  • Flerfase rørtransport
  • Nanoteknologi
  • Bioteknologi