Til hovedinnhold
Norsk English

Nanoteknologi for økt utvinning

Nanoteknologi har et potensiale for anvendelse innenfor et bredt område av EOR relaterte teknikker. Det kan brukes for å muliggjøre nye eller forbedre eksisterende EOR metoder.

Kontaktperson

Løsninger av nanopartikler kan også endre egenskaper til fluiden som kan gi øket utvinning når slike fluider injiseres i et reservoar.

SINTEF arbeider nå med en metode hvor nanopartikler som inneholder et aktivt materiale, vil bli injisert i reservoaret. Det aktive materialet vil frigjøres på et sted hvor det kan føre til mobilisering av olje. I tillegg vil retensjonstapet til det aktive materialet kunne reduseres ved en slik transportprosess.