Til hovedinnhold
Norsk English

Energi/petroleum

Vi benytter matematisk modellering for å gjøre analyser og gi strategisk og operasjonell beslutningsstøtte for systemer innen energi og petroleum. Modellene inneholder modellering av både tekniske og økonomiske aspekter ved systemene, og vi vektlegger å modellere helheten i verdikjedene og porteføljene.

Kontaktperson