Til hovedinnhold

Overskuddsvarme

Overskuddsvarme

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme (også kjent som spillvarme); fra teknologiutvikling og modellering av komponenter og prosesser, til eksperimentell aktivitet og industriell implementering

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme
 • Direkte gjenbruk, inklusive termisk lagring
 • Oppgradering til høyere temperatur eller kulde
 • Konvertering til elektrisk kraft

Naturlovene dikterer at gjenbruk av energien som varme har høyere virkningsgrad (mindre tap) enn konvertering av varme til elektrisk kraft. På den annen side har elektrisk energi den betydelige fordelen av fleksibel distribusjon og universell etterspørsel. Det er som oftest relativt begrenset behov for varme i nærområdet slik kraftkrevende industri er lokalisert i Norge.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer i industrien
 • Utforme og optimalisere energieffektive systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere og forbedre eksisterende prosesser


 

Metodene vi bruker:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslerdesign

Hvem gjør vi dette for?

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Relelvante prosjekt:

Relevante laboratorier:

Seniorforsker
915 74 380

Siste fra SINTEF.no