Til hovedinnhold
Norsk English

Overskuddsvarme

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for utnyttelse og oppgradering av overskuddsvarme (også kjent som spillvarme); fra teknologiutvikling og modellering av komponenter og prosesser, til eksperimentell aktivitet og industriell implementering

Kontaktperson

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme
 • Direkte gjenbruk, inklusive termisk lagring
 • Oppgradering til høyere temperatur eller kulde
 • Konvertering til elektrisk kraft

Naturlovene dikterer at gjenbruk av energien som varme har høyere virkningsgrad (mindre tap) enn konvertering av varme til elektrisk kraft. På den annen side har elektrisk energi den betydelige fordelen av fleksibel distribusjon og universell etterspørsel. Det er som oftest relativt begrenset behov for varme i nærområdet slik kraftkrevende industri er lokalisert i Norge.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer i industrien
 • Utforme og optimalisere energieffektive systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere og forbedre eksisterende prosesser


 

Metodene vi bruker:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslerdesign

Hvem gjør vi dette for?

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Relelvante prosjekt:

Relevante laboratorier:

Siste fra SINTEF.no

Datasenter er vår tids «varme kilder»

Datasenter er vår tids «varme kilder»

Når du er ferdig med å lese dette, har du gjort et datasenter litt varmere. Men du har også lært hvordan den varmen kan brukes til noe fornuftig i stedet for å bli dumpet rett i fjorden.

Utvikler verdens hittil heteste varmepumpe

Utvikler verdens hittil heteste varmepumpe

Forskere og industri har utviklet verdens første varmepumpe som kan produsere temperaturer opp til 180 grader. Den rekordhøye temperaturen gjør at en femtedel av industrien i Norge kan redusere energiforbruket med opptil 70 prosent, og bli helt...