Til hovedinnhold
Norsk English

COPRO

Grunnleggende teknologier for konvertering av spillvarme til kraft er etablert, men vidstrakt industriell implementering holdes tilbake av relativt høye kostnader.

Kontaktperson

Prosjektet COPRO, ledet av SINTEF Energi, tar primært for seg konvertering av industriell spillvarme i området 125-250°C, et temperaturområde hvor lønnsom energigjenvinning i dag er utfordrende. COPROs mål er å utvikle effektiv og konkurransedyktig teknologi spesielt for dette formålet basert på Rankine-sykluser med blandede, naturlige arbeidsmedier.

I grove trekk er den grunnleggende ideen å identifisere blandinger av fluider med ideelle termodynamiske egenskaper for de tiltenkte formålene, og utnytte disse egenskapene så mye som mulig med spesielt utformede komponenter, sykel-konfigurasjoner og optimale driftsforhold. De meste lovende mulighetene for varme-til-kraft konvertering i industrianleggene til COPRO's industripartnere Alcoa, Hydro, og Statoil vil bli undersøkt i detalj. GE Power Norway og FrioNordica deltar som leverandør-partnere i prosjektet, mens SINTEF Energi, NTNU, KTH (SE) og Obrist Engineering (AT) er forskningspartnere. COPRO er støttet av Norges forskningsråds EnergiX-program.

Etter det første halvåret av prosjektets varighet (4 år), er prosjektet godt i gang. Det faglige arbeidet har vært fokusert på å etablere nødvendig rammeverk for utviklingsarbeidet: Numeriske bibliotek for termodynamiske egenskaper for blandinger som skal undersøkes, avanserte og fleksible modeller for kraft-sykler, og ikke minst utarbeidelse av to case-definisjoner utarbeidet av og med deltagende industripartnere.

I COPRO brukes case-definisjoner til to hovedformål:

  1. Sikrer at teknologien som utvikles har høyest mulig relevans for industrien som skal ta den den i bruk, ved å inkludere konkrete industri-spesifikke betingelser og begrensninger.
  2. Muliggjør evaluering av teknologien under realistiske betingelser og systemgrenser, på et format som industrien enkelt kan forholde seg til.

Videre har prosjektets PhD-stipendiat signert kontrakt for en oppgave innenfor ekspanderutvikling, og prosjektet har allerede knyttet til seg et par prosjekt- og master-studenter ved NTNU. Studenter og stipendiater knyttes sammen med industri og forskere i ulike fora, og har allerede imponert med gode og innsiktsfulle foredrag på prosjektets kick-off.


 Industripartnere:

Forskningspartnere:

Teknologiutvikling/prototyper:


Dette er et KPN prosjekt - Kompetanseprosjekt for næringslivet finansiert av partnerne og Norges forskningsråd. Totalbudsjettet er på 16.1 MNOK (2M€) og 3.3 MNOK er finansiert av industrien.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Utforsk fagområdene