Til hovedinnhold
Norsk English

HighEFFLab

Nasjonalt laboratorium for en energieffektiv industri - bedre utnyttelse av tilgjengelig industriell overskuddsvarme og bedre effektivitet i ulike industriprosesser.

Kontaktperson

HighEFFLab skal ha avanserte forskningsfasiliteter for å oppfylle målene til FME HighEFF: Bidra til 20–30 % reduksjon i spesifikt energiforbruk og 10 % reduksjon i klimagassutslipp i norsk industri.

Utvikle og teste avanserte komponenter som nye varmevekslere for innfanging av varme, energioverføring og varmegjenvinning. Sykluser og applikasjoner for å maksimere energieffektiv behandling som for eksempel teknologi for høytemperatur varmepumper eller prosesser for å omdanne overskuddsvarme til kraft.

Du finner mer informasjon

om HighEFFLab på den engelske sidene.


Fakta:

  • 5-årig prosjekt
  • Vertskap: SINTEF og NTNU
  • Samlede midler 50,2 millioner kroner


Finansiert av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Kontaktinformasjon

The laboratory have rigs at several locations, both on Gløshaugen Campus and SINTEF Energy Lab.