Til hovedinnhold
Norsk English

Varme-til-kraft konvertering

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for konvertering av varme til elektrisk kraft; varmeveksling og varmefangst, prosessutvikling, systemdesign, eksperimentell aktivitet og industriell implementering

Kontaktperson

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme fra prosess-strømmer og varme flater; kompakte og effektive varmevekslere
 • Konvertering av overskuddsvarme til elektrisk kraft; teknologiutvikling og system-optimalisering
 • Vi har unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser)
 • Kostnadsestimering og tekno-økonomiske analyser

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere konfigurasjon og driftsparametere i kraftproduserende sykler
 • Optimalisere utforming av varmevekslere

Metodene vi bruker:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk og praktisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere

Hvem gjør vi dette for?

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Relevante prosjekt

Relevante laboratorier

Relevante prosjekt

HeatUp

HeatUp

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med HeatUp er å oppgradere spillvarme til høytemperaturnivå ved bruk av varmepumper for å gjenbruke overskuddsenergi.

COMPACTS

COMPACTS

Start:
Slutt:

I COMPACTS utvikles ny og plassbesparende teknologi for effektivisering av gassfyrt kraftproduksjon. Slik teknologi finnes nå for bruk på land. Tilpasses den for bruk offshore, kan den redusere drivstoff forbruk fra kraftproduksjonen på...

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Start:
Slutt:

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.