Til hovedinnhold

Varme-til-kraft konvertering

Varme-til-kraft konvertering

SINTEF har bred eksperimentell og numerisk ekspertise på alle de viktigste aspektene innenfor utvikling av teknologi for konvertering av varme til elektrisk kraft; varmeveksling og varmefangst, prosessutvikling, systemdesign, eksperimentell aktivitet og industriell implementering

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Innfangning av overskuddsvarme fra prosess-strømmer og varme flater; kompakte og effektive varmevekslere
 • Konvertering av overskuddsvarme til elektrisk kraft; teknologiutvikling og system-optimalisering
 • Vi har unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser)
 • Kostnadsestimering og tekno-økonomiske analyser

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere konfigurasjon og driftsparametere i kraftproduserende sykler
 • Optimalisere utforming av varmevekslere

Metodene vi bruker:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk og praktisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere

Hvem gjør vi dette for?

 • Material-, metall- og kjemisk industri
 • Olje og gass industri
 • Skipsfart og marin
 • Teknologileverandører

Relevante prosjekt

Relevante laboratorier

Seniorforsker
915 74 380

Relevante prosjekt