Til hovedinnhold
Norsk English

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Kontaktperson

CREATIV svarer til:

  • Norges Forskningsråds utlysning innen energieffektivisering gjennom RENERGI (2009) og til det norske klimaforliket (2008).
  • IEA rapporten World Energy Outlook (2008) som bekrefter at potensialet for reduksjon av klimagassutslipp fra energieffektiviteten overstiger den samlede effekten av alle andre tiltak, herunder CCS, fornybar, kjernekraft og biobrensel.

Les mer på prosjektets engelske sider


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

 

Utforsk fagområdene