Til hovedinnhold
Norsk English

HeatUp

Det overordnede målet med HeatUp er å oppgradere spillvarme til høytemperaturnivå ved bruk av varmepumper for å gjenbruke overskuddsenergi.

Kontaktperson

Mange industriprosesser krever varme ved høy temperatur i form av f.eks. damp eller varmt vann, som er ytterst energikrevende å produsere, særlig når primære energikilder brukes. Samtidig er store mengder spillvarme til stede i form av lavtemperert varme. Potensialet for spillvarme i Europa er anslått å være 750 TWh, tilsvarende 23 % av totalt varmebehov i EU i 2010. I Norge er mengden industriell spillvarme omtrent 20 TWh (som termisk energi) som tilsvarer 15 % av totalt elektrisitetsforbruk i Norge i 2013.

Industriell varme omtales vanligvis som "spilt" grunna det lave temperaturnivået, som er lavere enn temperaturbehovet til eksisterende prosesser. Like fullt inneholder spillvarme betydelige mengder potensiell energi. Ved å oppgradere denne varmen tilbake til høye temperaturnivå ved hjelp av ei varmepumpe kan den gjenbrukes av industrien eller andre forbrukere og prosesser.

Industrielle varmepumper opererer basert på det samme prinsippet som varmepumper i boliger, og de er for tida begrensa til et høytemperaturnivå på 80 °C. HeatUp vil øke dette temperaturnivået til 200 °C og samtidig gjenvinne spillvarme ved 30-40 °C. I den hensikt er det nødvendig å finne og utforske passende arbeidsmedium. Prosjektet vil fokusere på bruken av naturlige arbeidsmedium (som ammoniakk, butan eller vann) siden de har en GWP (Global Warming Potential) nær eller lik null.

HeatUp samarbeider tett med industripartnere for å vurdere potensialet til teknologien og innføre høytemperatur-varmepumper i dagens produksjon. Dermed blir avhengigheten av primære energikjelder som olje og gass, og også elektrisitet, redusert. HeatUp bidrar aktivt til realiseringa av Norges nasjonale forskings- og utviklingsstrategi, Energi 21, i tillegg til å oppnå industrielle energimålsettinger.

HeatUp – sine samarbeidspartnere:

  • Statoil ASA (Olje og gass)
  • Statkraft Varme AS (Fjernvarme)
  • Hydro Aluminium (Metall)
  • Vedde AS, member of TipleNine Group (Havbruksnæringa)
  • Tine SA (Mat)
  • Mars GmbH (Dyrefôr)

Leverandørar:

  • Cadio AS
  • Hybrid Energy AS
  • EPCON Evaporation Technology AS

Du finner mer informasjon på prosjektets engelske sider.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Utforsk fagområdene