Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem.

Kontaktperson

I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Vår kompetanse:

  • Energilagring
  • Brenselceller
  • Hydrogenproduksjon

Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er utviklet for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi til elektrisitet. Vi utvikler PEM-, SOFC- og PCFC-type brenselceller både til stasjonær anvendelse og til transportsektoren, og vi har et stort nettverk av internasjonale partnere, noe som gjør det mulig for oss å være i fronten av teknologiutviklingen.

Pd-baserte membraner er utviklet for hydrogenproduksjon, - gjenvinning og - rensing. Vi har utviklet en unik membranproduksjonsteknologi basert på tynne Pd-legeringsfilmer som legges på porøse stålrør eller i en mikroreaktor, noe som gir veldig høy hydrogenpermeabilitet. Forskningen er gjort sammen med industri og med ledende internasjonale grupper i fagområdet.

Her kan du lese mer om hvordan Hydrogenteknologi og energilagring er knyttet opp mot systemløsninger.