Til hovedinnhold
Norsk English

Prosessmodellering

Prosessmodellering ved SINTEF er basert på avansert matematisk modellering og simuleringsverktøy kombinert med våre velutstyrte laboratorier og eksperimentelle fasiliteter. Vår forskning strekker seg fra forståelse og modellering av flerfasesystemer, materialmekanikk, og produksjonsprosesser, optimalisering og industriell gjennomføring.

Kontaktperson

Av spesiell interesse er forståelse og kvantifisering i form av modelleringsverktøy av sammenhengen mellom prosess, mikrostruktur og egenskaper, ressurseffektivitet og miljømessig bærekraft. Mange av disse prosesser og fenomener er karakterisert ved høye temperaturer og reaktive oppførsel, hvorav de involverte forskergrupper har relevant kompetanse.

Vårt arbeid omfatter en multi-skala modelleringstilnærming (fra atomistisk til industrielle formål) samt gjennom-prosessmodellering med bruk av kommersiell programvare samt utvikling og kommersialisering av in-house koder (Finite element metoden, Finite volum metoden, Glattet partikkel hydrodynamikk - SPH, etc.).

Våre kompetanseområder omfatter:

  • Fluid mekanikk (CFD)
  • Multi-skala modellering (atomistisk til kontinuum)
  • Programvareutvikling
  • Modellering av metallurgiske prosesser (ferrolegeringer, mangan, kobber, aluminium, silisium)
  • Modellering av silisiumkrystallisering prosesser (Czhocralski, rettet krystallisering)
  • Modellering av metall støpeprosesser (form støping, kontinuerlig støping)
  • Modellering av forming operasjoner
  • Reaktiv gass-strøm og gassdynamikk
  • Termodynamisk modellering og fysisk metallurgi
  • Mikrostruktur modellering