Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-fangst - Prosessmodellering og simulering

For å forstå mekanismene forbundet med separasjon av CO2 fra punktkilder, for design av anlegg og prosessforbedring, er modellering et viktig hjelpemiddel.

Kontaktperson

SINTEF har solid kompetanse og lang erfaring med:

 • Modellering av termodynamiske systemer, kinetikk og transportegenskaper
 • Modellering av masse og energibalanser for enhetsprosesser og prosessflytskjema
 • Detaljmodeller av reaktorer og utstyr for separasjon og varmeoverføring
 • Modeller av dynamiske effekter i enhetsprosesser og hele prosessanlegg 
 • Analyse, benchmarking og tekno-økonomisk evaluering av kjemiske prosessanlegg og teknologier
  • Egenutviklede analyseverktøy i kombinasjon med bruk av Aspen-verktøy
  • Tidligfase kostnadsestimering
 • Validering av modeller
 • Proof of concept-studier
 • Omsetting av eksperimentaldata til anvendbare modeller og korrelasjoner
 • Egenutviklet simuleringsverktøy; CO2SIM
  • Programvaren brukes som en viktig del i forskningsstrategien i SINTEF for å utvikle nye solventer og konsepter for CO2 fangst
  • Inneholder modeller for detaljsimulering av termodynamisk damp-væske likevekt (VLE), reaksjonskinetikk og transportegenskaper
  • Simulatoren er numerisk robust noe som gjør det mulig å simulere komplekse prosesskonfigurasjoner for prosessoptimalisering
  • Programvaren gjør det enkelt å implementere nye solvent-systemer
  • Omfatter metoder for auto-simulering av kampanjeresultater fra pilotanlegg for validering og verifisering av nye solventmodeller
  • Kan brukes til modellering og optimalisering av storskala pilotanlegg