Til hovedinnhold
Norsk English

Forbrenning og brennerteknologi

Forbrenning av brensler som naturgass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet.

Kontaktperson

Forbrenning er også en vesentlig kilde til utslipp til atmosfæren, av stoffer som NOx, SOx, CO, CO2, sot og partikler.

Vi utfører forskning og utvikling av brennere som oppfyller de strengeste utslippsgrensene for ulike bruksområder, fra avanserte bruksområder for hjemmemarkedet til gassturbiner med CCS, ved bruk av et bredt spekter av eksperimentelle og numeriske verktøy, både i laboratorie- og pilotskala. Vi jobber med brukere, produsenter og myndigheter for å forbedre forbrenningsteknologien og utvikler nye konsepter. Vi motiveres av behovet for mer bærekraftig og effektiv bruk av brenselressurser med lavest mulig utslipp.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Lave utslipp brennere (NOx, CO, sot, partikler), inkl. hydrogen og ammoniakk
 • Oxy-fuel forbrenning
 • Karbonfangst  (CCS)
 • Brenner- og kjelesystemer i industriprosesser som metallurgi, petrokjemi, osv.
 • Stasjonær gassturbin forbrenning
 • Vedovner
 • Eksperimenter med forsøksrigger i laboratorie- og pilotskala
 • Utvikling av avanserte numeriske simuleringer av forbrenningsprosesser (CFD)

Typiske prosjekter for oss er:

 • Utvikling av nye konsepter og prototyper for industri
 • Karakterisering av brensel og effekt på utslipp og prosessen
 • Måleoppdrag hos kunder analyse og forbedringstiltak
 • Tredjepart verifikasjon av forbrenningsprosesser og teknologier

Metodene vi bruker er:

 • Eksperimentelle anlegg, fra laboratorium til forbrenningsenheter i pilotskala (flere-kW opp til 10 bar trykk), med avansert målingskapasitet (FTIR, GC, laserdiagnostikk) – (del av ECCSEL RI)
 • Høyt ekspertisenivå i både selvutviklet, open-source og kommersielle CFD-koder og forbrenningskinetikk

Hvorfor velge SINTEF?
Ledende norsk forskningsgruppe innen forbrenning med god erfaring fra utvikling av brennere. Vår nettverk består av bl.a.: internasjonale akademisk samarbeid; NTNU; er medlem av International Flame Research Foundation (IFRF); er Norske delegate for IEA TCP on Clean Combustion.

Relevante prosjekt:

 1. HIPROX (high pressure combustion facility)
 2. BIGH2 (Hydrogen and ammonia gas turbine)
 3. OXYFUN (fundamental oxy-gas turbine)
 4. OXYGT (oxy-fuel gas turbine combustion)
 5. CEMCAP (oxy-fuel cement burner development)
 6. Low Emission Centre (Hydrogen gas turbine)
 7. MOCCA (oxy-coal flameless combustion)