Til hovedinnhold
Norsk English

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

For en industriell prosess er fordelene økt varmestråling, mindre gassvolum, lav NOx, høyere temperatur og økt prosessvirkningsgrad.

Kontaktperson

Oxy-fuel forbrenning er også basis for en av de tilgjengelige teknologiene for kraft- og industrielle-prosesser med CO2 fangst (CCS).

Hvorfor velge SINTEF?

På SINTEF har vi mer enn 15 år erfaring ved å studere både fundamental og anvendte oxy-fuel applikasjoner til for eksempel gassturbin. Vi har bygd kompetanse og infrastruktur for å prøve teknologien på en industri relevant skala. Blant annet en unik trykksatt forbrenningsrigg på 10 bar (HIPROX facility, part of ECCSEL) og et anlegg for demonstrasjon av oxyfuel kraftsyklus basert på en kommersiell gassturbin (DEMOXYT facility, part of ECCSEL). En annen lovende teknologi for CCS faller innen oxyfuel forbrenning er Chemical Looping Combustion (CLC).

Typiske prosjekter for oss er:

 • Vurdering av implementering av oxy-fuel forbrenning som retrofit eller nytt anlegg
 • Utvikle ny brenner hardware for områder som ikke er kommersielt tilgjengelige, som oxy-fuel anlegg for gassturbiner eller kjeler
 • Forutse og forbedre forbrenningsutstyr for bruk med ukonvensjonelle brennstoff (f.eks. hydrogenrikt) eller oksidanter (f.eks. oksygen- og CO2-blandinger, resirkulering av avgasser EGR)

Metodene vi bruker er:

 • Eksperimentelle anlegg fra laboratorium til forbrenningsenheter i pilotskala, med avansert målingskapasitet (oppdatert gass- og partikkelanalysator instrumenter, laserdiagnostikk)
 • Diverse pilotinfrastrukturer for CCS (del av European Infrastructure ECCSEL): 
   • 150 kW kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC)-rigg
   • 100 kW/10 bar oksy-brennstoffanlegg HIPROX
   • Demonstrasjonsanlegg med CO2-fangst basert på en 100 kWe gassturbin
 • Høyt ekspertisenivå i både selv utviklet og kommersielle (Fluent(c)) CFD-verktøy

Relevante prosjekt:

 • HIPROX (high pressure combustion facility)
 • OXYFUN (fundamental oxy-gas turbine)
 • CAPEWASTE (oxy-fuel Waste-to-Energy plant)
 • OXYGT (oxy-fuel gas turbine combustion)
 • CEMCAP / AC2OCem (oxy-fuel cement burner development)
 • MOCCA (oxy-coal flameless combustion)

CEMCAP

CEMCAP

Start:
Slutt:

Horisont 2020 prosjektet CEMCAP samler sementindustrien og forskningskompetanse innen CO2-håndtering.