Til hovedinnhold

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

Vi har mer enn 15 års erfaring med nye forbrenningsprosesser basert på bruk av ukonvensjonelt brennstoff (hydrogenrikt) og nye oksidanter som blandinger av oksygenbasert brennstoff, som er vanlig i energi- og industrielle teknologier med CO2-fangst og lagring (CCS).

Vi støtter også utvikling av nye CCS-konsepter og tar dem til pilottesting, slik vi også gjør for den lovende kjemisk sirkulasjonsforbrenningsteknologien (CLC– Chemical Looping Combustion). 

Vi arbeider innen disse områdene:

 • CCS, etter forbrenning, før forbrenning, oksy-forbrenning og kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC)
 • Rene forbrenningsteknologier

Typiske prosjekter for oss er:

 • Utvikle ny brennerhardware for områder som ikke er kommersielt tilgjengelige, som oxy-fuel anlegg for gassturbiner eller kjeler
 • Evaluere fangstteknologier for spesifikke bruksområder for CCS i industri- og kraftsektoren
 • Forutse og forbedre forbrenningsutstyr for bruk med ukonvensjonelle brennstoff (f.eks. hydrogenrikt) eller oksidanter (f.eks. oksygen- og CO2-blandinger, resirkulering av avgasser EGR)

Metodene vi bruker er:

 • Eksperimentelle anlegg fra laboratorium til forbrenningsenheter i pilotskala, med avansert målingskapasitet (oppdatert gass- og partikkelanalysator instrumenter, laserdiagnostikk)
 • Diverse pilotinfrastrukturer for CCS (del av European Infrastructure ECCSEL): 
  • 150 kW kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC)-rigg
  • 100 kW/10 bar oksy-brennstoffanlegg HIPROX
  • demonstrasjonsanlegg med CO2-fangst basert på en 100 kWe gassturbin
 • Høyt ekspertisenivå i både selv utviklet og kommersielle (Fluent(c)) CFD-verktøy

Hvorfor velge SINTEF?
De fleste forbrenningsstudiene av CCS vi utfører, gjør vi i samarbeid med SINTEFs tilgjengelige spesialister på fangstteknologi. Vi er i tillegg godt representert i internasjonale nettverk som IEA, ZEP og EERA.

 

Sjefforsker
476 70 869