Til hovedinnhold
Norsk English

Felleseuropeiske CO2-laboratorier - ECCSEL

Samarbeidsorganet ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) har utpekt SINTEF og NTNU til å samordne oppbyggingen av en paneuropeisk infrastruktur innenfor fangst og lagring av CO2 (CCS) sammen med partnere fra 10 europeiske land.

Kontaktperson

Av totalt 81 millioner euro skal ca 20 millioner investeres i Norge. Dette skal gå til nytt avansert vitenskapelig utstyr innenfor områdene absorpsjonsteknologi, materialteknologi, forbrenningsteknologi, kryogene prosesser, transport, fluidegenskaper og lagring. Laboratoriene vil stilles til rådighet for gjesteforskere fra EU/EØS-området.

ECCSELs hjemmeside

Se også presentasjon av noen SINTEF-prosjekter i ECCSEL:

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorier.