Til hovedinnhold
Norsk English

Felleseuropeiske CO2-laboratorier - ECCSEL

Samarbeidsorganet ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) har utpekt SINTEF og NTNU til å samordne oppbyggingen av en paneuropeisk infrastruktur innenfor fangst og lagring av CO2 (CCS) sammen med partnere fra 10 europeiske land.

Av totalt 81 millioner euro skal ca 20 millioner investeres i Norge. Dette skal gå til nytt avansert vitenskapelig utstyr innenfor områdene absorpsjonsteknologi, materialteknologi, forbrenningsteknologi, kryogene prosesser, transport, fluidegenskaper og lagring. Laboratoriene vil stilles til rådighet for gjesteforskere fra EU/EØS-området.

ECCSELs hjemmeside

Se også presentasjon av noen SINTEF-prosjekter i ECCSEL:

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Laboratoriet er samlokalisert med NTNUs Varmetekniske laboratorier.