Til hovedinnhold
Norsk English

Vedovnsteknologi

Helt siden starten på 80-tallet har SINTEF opparbeidet en omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av småskala oppvarmingsteknologi for boligformål gjennom forbrenning av faststoff biomasse, eksempelvis innen pellets- og vedovnsteknologi.

Kontaktperson

Over 35 års erfaring med forskning og utvikling omsettes hvert år gjennom prosjekter, i nært samarbeid med norsk og skandinavisk industri og NTNU, delfinansiert gjennom Norges Forskningsråd, mot utvikling av nyvinnende løsninger og systemer for boligoppvarming.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Utvikling av prototypeteknologi i tett samarbeid med industri
 • Unik ekspertise på reaksjonskinetikk relatert til faststoff biomasseforbrenning
 • Vedovns- og pelletsovnsteknologi
 • Karakterisering via målinger/analyse av gassformige- og partikulære utslipp
 • Datasimulering av strømnings- og forbrenningskjemiske prosesser knyttet til utvikling og optimalisering av småskala faststoff forbrenningsteknologier
 • Utvikling av nye nasjonale og europeiske målestandarder innen småskala oppvarming
 • Nasjonale/europeiske grenseverdier for utslipp fra vedfyring
 • Bygningsintegrasjon / standardiseringsarbeid for bygg
 • Inneluftkvalitet
 • Nye typer materialer for mer effektiv varmelagring relatert til boligoppvarming
 • Varmelagrende ildsteder

Metode:

Lang erfaring innenfor fagfeltet i riktig kombinasjon med eksperimentelle målinger og bruk av avansert måleteknikk og simuleringsverktøy gir i sum store fordeler når det gjelder utvikling av nye og forbedring av eksisterende konsept.

 • Eksperimentelle forsøk i spesialtilpassede laboratorierigger
 • Lisensiert ANSYS Fluent simuleringsverktøy
 • Prototypeutvikling i egne laboratorier og ute hos industrien
 • Deltagelse på standardiseringsmøter sammen med spesialister/industri/myndigheter
 • Formidling av forskningsresultater gjennom media og andre fagkanaler
 • Formidling av forskningsresultater via publikasjoner og deltakelse på konferanser
 • Finne løsninger gjennom samarbeid med andre nasjonale/internasjonale institutt/universitet

Typiske oppdrag for oss er:

 • Kompetanse- og innovasjonsprosjekter for næringslivet
 • Utvikling av nye konsepter/prototyper
 • Måleoppdrag for myndigheter/industri/annen type virksomhet
 • Deltagelse på standardiseringsmøter

Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri:

 • Norske og internasjonale vedovnsprodusenter
 • Bransjeorganisasjoner
 • Nasjonale og internasjonale myndigheter/organer/EU
 • Teknologileverandører

Les i bloggen: 


 

Relevante prosjekt

WoodCFD

WoodCFD

Start:
Slutt:

Miljøvennlige og effektive vedovner ved hjelp av forbedrede modeller og modelleringsverktøy