Til hovedinnhold
Norsk English

WoodCFD

Miljøvennlige og effektive vedovner ved hjelp av forbedrede modeller og modelleringsverktøy

Kontaktperson

I moderne vedovner, produsert etter at det ble innført utslippskrav til partikler fra vedovner i 1998, er utslippene relativt lave sammenlignet med gamle vedovner. De nye ovnene har to-stegs lufttilførsel, noe som gir vesentlig bedre forbrenningsbetingelser, og dermed lavere utslipp. Men dette er ikke nok i fremtiden, vi må også forbedre de nåværende moderne vedovnene - de må bli enda bedre, og de må bli mindre og/eller avgi en mindre og mer stabil effekt hvis de skal ha en fremtid i moderne lavenergi- og passivhus.

For å redusere utslippene videre og forbedre varmekomforten disse tilbyr, er det behov for å kontrollere både forbrenningsprosessen og varmeavgivelsen til rommet bedre. Det ideelle ville være en kontinuerlig forbrenningsprosess, uten fluktuasjoner som fører til ustabile forbrenningsbetingelser og økte utslipp. Men, forbrenningsprosessen i en vedovn er og blir en satsvis prosess, det vil si at veden du legger inn vil gjennomgå en kontinuerlig forandring på sin vei
fra fuktig ved til trekull, og til slutt aske. Dette er en utfordring, med tanke på forbrenningskontroll.

I WoodCFD vil vi forske spesielt på brennkammerdesign for å minimere utslipp. CFD er en type modelleringsverktøy hvor geometrien i en vedovn kan spesifiseres i detalj og kobles sammen med strømningsberegninger og forbrenningskjemi. Resultatet blir et detaljert bilde av forbrenningsprosessen og dens kvalitet. Diverse parametere kan så varieres for å forbedre forbrenningsprosessen.

For all modellering er det viktig med korrekte delmodeller for de fysiske og kjemiske prosessene som pågår, samt korrekte inngangsdata i simuleringen som benytter seg av disse. Sammen med eksperimentelt arbeid vil dette kunne bidra til vedovner med utslipp ned mot pelletskamin nivå og en effekt ned mot 1 kW, som vil avgis vesentlig mer stabilt enn fra dagens vedovner, dvs. tilpasset lavenergi- og passivhus.

Resultater fra dette forskingsprosjektet kan gi stor miljøgevinst og mer bærekraftig oppvarming.

Du kan lese mere i prosjektets engelske sider

Dette er et kompetanseprosjekt for næringslivet, støttet av ENERGIX-programmet i Norges Forskningsråd


Linker:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Utforsk fagområdene