Til hovedinnhold

Prosessoptimalisering

Prosessoptimalisering

Vi samarbeider med landbasert prosess og metallurgisk industri, samt olje- og gasselskaper, for å forbedre prosessanleggene deres, redusere utslipp og minimere investering og operasjonelle kostnader.

Vi utfører forskning både for å forbedre eksisterende systemer og anlegg, og for å utvikle nye løsninger for både design og regulering av industrielle prosessystemer.

Områder vi jobber innen:

  • Optimering av prosesser for flytendegjøring av naturgass (LNG) og hydrogen.
  • Prosessintegrasjon (varmeintegrasjon, exergianalyse) av industrielle prosesser.
  • Optimalt design av varmevekslere og varmegjenvinningssystem.
  • Optimering av løsninger for utnytting av industriell spillvarme.
  • Modell prediktiv regulering (MPC) av fjernvarme og termiske grid.

Metoder:
Våre prosjekter innen prosessoptimalisering innebærer utvikling av egnede simulerings- og optimaliseringsmodeller. For å lykkes med dette jobber vi strukturert med integrering av prosesskunnskap og tilgjengelige måledata fra anleggene, samhandler med anleggsoperatører for å justere og verifisere modellene, og benytter matematisk eller termodynamiske metoder for å optimalisere de relevante prosessene eller enhetene. Vi bruker både kommersielle og åpnet tilgjengelig optimaliserings- og modelleringsverktøy, i tillegg til å utvikle intern programvare.

Typiske prosjekter for oss er:

  • Optimering av prosess flytdiagrammer for ulike kriterier.
  • Optimalt design av enhetsoperasjoner i hydrogenproduksjon fra naturgass.
  • Optimering av operasjonelle parametere og betingelser for CO2 fangstprosesser.
  • Optimal design av termiske nettverk for utnytting av spillvarme.
  • Analyse av optimale styringsstrategier for termiske energilager.

 

Forskningsleder
993 07 120

Relevante prosjekt