Til hovedinnhold
Norsk English

Prosessoptimalisering

Vi samarbeider med landbasert prosess og metallurgisk industri, samt olje- og gasselskaper, for å forbedre prosessanleggene deres, redusere utslipp og minimere investering og operasjonelle kostnader.

Kontaktperson

Vi utfører forskning både for å forbedre eksisterende systemer og anlegg, og for å utvikle nye løsninger for både design og regulering av industrielle prosessystemer.

Områder vi jobber innen:

  • Optimering av prosesser for flytendegjøring av naturgass (LNG) og hydrogen.
  • Prosessintegrasjon (varmeintegrasjon, exergianalyse) av industrielle prosesser.
  • Optimalt design av varmevekslere og varmegjenvinningssystem.
  • Optimering av løsninger for utnytting av industriell spillvarme.
  • Modell prediktiv regulering (MPC) av fjernvarme og termiske grid.

Metoder:
Våre prosjekter innen prosessoptimalisering innebærer utvikling av egnede simulerings- og optimaliseringsmodeller. For å lykkes med dette jobber vi strukturert med integrering av prosesskunnskap og tilgjengelige måledata fra anleggene, samhandler med anleggsoperatører for å justere og verifisere modellene, og benytter matematisk eller termodynamiske metoder for å optimalisere de relevante prosessene eller enhetene. Vi bruker både kommersielle og åpnet tilgjengelig optimaliserings- og modelleringsverktøy, i tillegg til å utvikle intern programvare.

Typiske prosjekter for oss er:

  • Optimering av prosess flytdiagrammer for ulike kriterier.
  • Optimalt design av enhetsoperasjoner i hydrogenproduksjon fra naturgass.
  • Optimering av operasjonelle parametere og betingelser for CO2 fangstprosesser.
  • Optimal design av termiske nettverk for utnytting av spillvarme.
  • Analyse av optimale styringsstrategier for termiske energilager.

 

Relevante prosjekt

Low-Emission LNG

Low-Emission LNG

Start:
Slutt:

Målet er effektive LNG-prosesser med dertil lave CO2-utslipp. Prosjektet fokuserer på optimaliserte prosesser og varmevekslere samt inngående forståelse av den fysiske oppførselen til fluidene inne i utstyret.

LTTG+

LTTG+

Start:
Slutt:

Oppvarming utgjør omtrent halvparten av energibehovet i bygninger. LTTG+ skal utvikle smarte oppvarmingsløsninger for nye bygningsområder: lokale lavtemperatur-varmenett som benytter seg av nærliggende spillvarmekilder.

FME HighEFF

FME HighEFF

Start:
Slutt:

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

ELEGANCY – Oppnå en lavkarbonøkonomi via hydrogen og CCS

Start:
Slutt:

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2 -utslipp fra fossile drivstoff i betydelig grad og er en essensiell del av praktisk talt alle IPCC-scenarier der den globale oppvarmingen er under 2 °C.

COMPACTS

COMPACTS

Start:
Slutt:

I COMPACTS utvikles ny og plassbesparende teknologi for effektivisering av gassfyrt kraftproduksjon. Slik teknologi finnes nå for bruk på land. Tilpasses den for bruk offshore, kan den redusere drivstoff forbruk fra kraftproduksjonen på...

COMPACTS2

COMPACTS2

Start:
Slutt:

Målet med COMPACTS2-prosjektet er å vurdere en metode for å utvikle mer kompakte, robuste og lettere dampbunnsykluser, med det formål å innføre teknologien i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel.