Til hovedinnhold

LTTG+

LTTG+

Oppvarming utgjør omtrent halvparten av energibehovet i bygninger. LTTG+ skal utvikle smarte oppvarmingsløsninger for nye bygningsområder: lokale lavtemperatur-varmenett som benytter seg av nærliggende spillvarmekilder.

Det finnes mengder av varmekilder i en by (Datasentre, ishaller, matvarebutikker etc.) der varmen som produseres går til spille. Fjernvarme er derfor en viktig teknologi fordi den muliggjør økonomisk utnyttelse av energikilder som ellers ville gått til spille for å dekke bygningenes oppvarmingsbehov.

Dagens fjernvarmenett anvender imidlertid et høyt temperaturnivå på distribusjon av varmen, hvilket fører til høye distribusjonstap, og gjør det vanskelig å utnytte ovennevnte lavtemperatur-spillvarmekilder. For å redusere distribusjonstapene, og for å kunne utnytte urbane spillvarmekilder på en effektiv måte, er det nødvendig å redusere distribusjonstemperaturen fra dagens nivå.

Det er umulig å senke distribusjonstemperaturen i hele fjernvarmenettet på grunn av eksisterende kunder med høye temperaturkrav. Overgangen til lavtemperatur-fjernvarme må derfor starte i nye bygningsområder. Et lokalt lavtemperatur-varmenett som benytter lokal spillvarme muliggjør energi- og kostnadseffektiv varmeforsyning til nye bygningsområder, med minimal miljøpåvirkning.

Et varmenett som benytter flere varmekilder i kombinasjon med termisk energilagring er et komplekst system. Modellering og simulering er viktig for å finne de mest optimale løsningene for drift og design av varmenettet og komponentene. Videre, for å sikre effektiv utnyttelse av overskuddsvarmen, lagringsenhetene og det termiske nettet, og for å minimere topplastbehovene, er det behov for å utvikle effektive og strukturerte kontrollstrategier.

LTTG + vil svare på disse utfordringene ved å utvikle kunnskap til å designe og drifte energi- og kostnadseffektive lokale varmenett. Prosjektet vill bli gjennomført i samarbeid med et bredt konsortium av fjernvarmeleverandører, offentlige aktører og eiendomsutviklere, inkludert Statkraft Varme, Trondheim Kommune, Koteng Eiendom, Fortum Oslo Varme og Gjøvik Kommune.


Industripartnere

Forskningspartnere

 

Publisert tirsdag 4. september 2018
968 76 651

Prosjektvarighet

2018 - 2020