Til hovedinnhold
Norsk English

LTTG+

Oppvarming utgjør omtrent halvparten av energibehovet i bygninger. LTTG+ skal utvikle smarte oppvarmingsløsninger for nye bygningsområder: lokale lavtemperatur-varmenett som benytter seg av nærliggende spillvarmekilder.

Kontaktperson

Det finnes mengder av varmekilder i en by (Datasentre, ishaller, matvarebutikker etc.) der varmen som produseres går til spille. Fjernvarme er derfor en viktig teknologi fordi den muliggjør økonomisk utnyttelse av energikilder som ellers ville gått til spille for å dekke bygningenes oppvarmingsbehov.

Dagens fjernvarmenett anvender imidlertid et høyt temperaturnivå på distribusjon av varmen, hvilket fører til høye distribusjonstap, og gjør det vanskelig å utnytte ovennevnte lavtemperatur-spillvarmekilder. For å redusere distribusjonstapene, og for å kunne utnytte urbane spillvarmekilder på en effektiv måte, er det nødvendig å redusere distribusjonstemperaturen fra dagens nivå.

Det er umulig å senke distribusjonstemperaturen i hele fjernvarmenettet på grunn av eksisterende kunder med høye temperaturkrav. Overgangen til lavtemperatur-fjernvarme må derfor starte i nye bygningsområder. Et lokalt lavtemperatur-varmenett som benytter lokal spillvarme muliggjør energi- og kostnadseffektiv varmeforsyning til nye bygningsområder, med minimal miljøpåvirkning.

Et varmenett som benytter flere varmekilder i kombinasjon med termisk energilagring er et komplekst system. Modellering og simulering er viktig for å finne de mest optimale løsningene for drift og design av varmenettet og komponentene. Videre, for å sikre effektiv utnyttelse av overskuddsvarmen, lagringsenhetene og det termiske nettet, og for å minimere topplastbehovene, er det behov for å utvikle effektive og strukturerte kontrollstrategier.

LTTG + vil svare på disse utfordringene ved å utvikle kunnskap til å designe og drifte energi- og kostnadseffektive lokale varmenett. Prosjektet vill bli gjennomført i samarbeid med et bredt konsortium av fjernvarmeleverandører, offentlige aktører og eiendomsutviklere, inkludert Statkraft Varme, Trondheim Kommune, Koteng Eiendom, Fortum Oslo Varme og Gjøvik Kommune.


Industripartnere

Forskningspartnere

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020