Til hovedinnhold
Norsk English

COMPACTS2

Målet med COMPACTS2-prosjektet er å vurdere en metode for å utvikle mer kompakte, robuste og lettere dampbunnsykluser, med det formål å innføre teknologien i olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel.

Kontaktperson

Det vil øke energieffektiviteten på plattformene og redusere brenselforbruket og CO2-utslippene med inntil 25 prosent. Økt energieffektivitet er et av de mest effektive virkemidlene for å beskytte det globale miljøet. EU har som mål å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i perioden 1990 til 2030, et mål som også Norge støtter opp om. Etter at Parisavtalen ble inngått har et av de viktigste prioriteringsområdene i olje- og gassindustrien vært å øke energieffektiviteten.

På plattformene er det plass- og vektbegrensninger som må tas hensyn til ved installering av nytt utstyr. Et tidligere COMPACTS-prosjekt har vist hvordan en kan redusere vekten og volumet av dampbunnsykluser på plattformene med minst 40 prosent. Det betyr at teknologien kan implementeres i større skala enn nåværende teknologi.

Målet med COMPACTS2-prosjektet er å redusere vekten ytterligere, samt å bekrefte at den nye kompakte konstruksjonen for dampbunnsykluser har tilstrekkelig mekanisk styrke. Det skal gjøres ved å kombinere termohydraulisk modellering med analyse av mekanisk styrke og numerisk væskedynamikk (CFD). Driftsrutinene for bunnsykluser vil også bli oppdatert for å øke driftssikkerheten. Prosjektet vil foreslå metoder for et nytt design som skal løse utfordringene knyttet til de nåværende bunnsyklusene. Forslag til nytt design er utarbeidet på grunnlag av COMPACTS' driftsdata fra to av de eksisterende dampbunnsyklusene. I COMPACTS2 vil driftserfaring fra den eneste andre kombinerte syklusen på den norske sokkelen anvendes for å validere og utbedre designet ytterligere. Prosjektet skal gjennomføre en kasusstudie på en offshoreplattform og en flytende produksjonsenhet (FPSO) for å vurdere om teknologien oppfyller målene. Dersom COMPACTS2-prosjektet lykkes, vil det være et viktig bidrag med hensyn til å oppnå målet om å redusere CO2-utslippene innen 2030. For industrien er dette avgjørende for at samfunnet skal kunne akseptere videre vekst i en fremtid preget av karbonbegrensninger.

Partnere:

Assosierte bedrifter:

Publikasjon:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021