Til hovedinnhold
Norsk English

LNG flytendegjort naturgass

SINTEF Energi har sammen med NTNU gjennom flere tiår vært med på å utvikle komponenter og systemer for flytende naturgass.

Kontaktperson

LNG er i dag i utstrakt bruk som transportform for naturgass over lengre strekninger. Naturgassen benyttes ofte til kraftproduksjon, som erstatning for fossile drivstoff med høyere karboninnhold, eksempelvis kull, som forbruksgass i husholdninger og som drivstoff, spesielt for skip og tyngre kjøretøy.

Det startet med utvikling av isolasjonskonsepter for LNG kuletanker sammen med Moss Rosenberg Verft. Senere ble mye av dimensjoneringsgrunnlaget for spiralrørs-varmevekslerne og prosessen som benyttes ved Hammerfest LNG anlegg utviklet teoretisk og gjennom eksperimentell aktivitet i laboratoriet i samarbeid med Statoil.

Vi har også utviklet konsepter for små-skala flytendegjøring av naturgass, SINTEF Mini-LNG konseptet, som nå er lisensiert til flere selskaper, bla I.M. Skaugen.

Kundekretsen spenner i dag fra store olje- og gass selskaper verden over til mindre SMB bedrifter.

Faglig sett spenner aktiviteten fra mer grunnleggende aktivitet, som rensing av naturgass og måling og estimering av termodynamiske egenskaper for komplekse hydrokarbonblandinger, til komponent-, systemutvikling og -utprøving.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Konsept- og systemutvikling
  • Flytendegjøringsprosesser, konsepter for LNG transport
 • Komponentutvikling og –utprøving
  • Varmevekslere, laste- og lossekonsepter, lagertanker
 • Termodynamiske data, varmeovergang og trykktap, strømningsfenomener
 • Surgassfjerning og rensing av rågass
 • Småskala flytendegjøring og distribusjon av LNG
 • Nye verdikjeder for naturgass

Metode:
Når nye komponenter eller systemer skal utvikles arbeider vi gjerne ved å kombinere teori, modellering/simulering og eksperimentell aktivitet. Nye konsepter vil ofte kreve eksperimentell verifikasjon. Gode termodynamiske bibliotek og rutiner for gassblandinger og komponent- og system modeller utviklet gjennom mange års aktivitet utgjør grunnlaget for vår aktivitet. Flere av modellene er basert på programmer utviklet ved SINTEF-NTNU, noe som gir oss unike muligheter for å tilpasse modellene for vurdering og utvikling av nye konsepter, både for komponenter og hele anlegg.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Flerklientoppdrag finansiert av industrien og forskningsrådet
 • Direkte industri prosjekter innen utvikling, utprøving og rådgivning
 • Alt fra grunnleggende kompetansebyggende prosjekter til anvendt forskning

KONTAKT

Relevante prosjekt