Til hovedinnhold

Torrefisering

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse.

Forbehandlingen resulterer i økt brennverdi og energitetthet (etter kompaktering), lavere energibehov ved oppmaling, mindre partikkelstørrelse og en mer homogen partikkelstørrelse distribusjon etter oppmaling og et mer hydrofobisk produkt. Det sistnevnte betyr at det faste produktet har mye bedre vannavstøtende egenskaper, noe som gjør det meget motstandsdyktig mot biodegradering.

Tørr torrefisering kalles ofte en mild pyrolyse (200-300 ºC) prosess, som betyr at den termiske nedbrytningen skjer ved relativt lav temperatur og under inerte forhold.

Våt torrefisering er også mulig, hvor biomassen varmes opp i trykksatt vann. Trykket er høyt nok til at vannet forblir i væskeform, og lavere temperaturer trengs sammenlignet med tørr torrefisering. Ekstra fordeler med våt torrefisering er muligheten til å benytte meget våt biomasse samt utvasking av vannløselige askeelementer.

Vi arbeider innenfor disse områdene:

 • Prosessutvikling og systemanalyse
 • Vurdering av egenskaper til torrefiserte materialer
  • Partikkel størrelsesfordeling og -morfologi
  • Hydrofobiske egenskaper
  • Energibehov ved oppmaling
  • Proximate og ultimate analyse
  • Aske analyse
  • Dekomponeringskinetikk
  • Produktdistribusjonsstudier
  • Termokjemiske konverteringsegenskaper (gassifisering og forbrenning)
 • Tekno-økonomisk evaluering
 • Verdikjede analyser

Metoder
Vi har en unik laboratorieinfrastruktur som muliggjør detaljerte torrefiseringsstudier fra mikro- til makroskala. Siden torrefisering forbedrer brenselets energitetthet, blir det viktig å analysere fordelene med en slik forbehandling for den totale økonomien i verdikjeden. Ved SINTEF har vi utviklet vår egen fleksible torrefiseringsreaktor (se bilde) for både fundamentale studier og for produksjon av torrefisert materiale for bruk i videre termiske konverteringsstudier. Vi har også reaktorer for å studere våt torrefisering.

 
Innmating av pellets lagd av GROT (grener og topper) fra toppen og sjekk av det ferdige torrefiserte produktet. 
Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en unik laboratorieinfrastruktur for forskning på forbrenning og gassifisering av faste brensler. Vi er et team av spesialister innen forsøk og modellering som tilbyr kvalitetssikrede resultater med industrirelevans.

Forsker
402 31 550

Kontakter

Roger Khalil

Forsker
402 31 550
Navn
Roger Khalil
Tittel
Forsker
Telefon
402 31 550
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Øyvind Skreiberg

Sjefforsker
906 59 751
Navn
Øyvind Skreiberg
Tittel
Sjefforsker
Telefon
906 59 751
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt