Til hovedinnhold
Norsk English

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse.

Kontaktperson

Forbehandlingen resulterer i økt brennverdi og energitetthet (etter kompaktering), lavere energibehov ved oppmaling, mindre partikkelstørrelse og en mer homogen partikkelstørrelse distribusjon etter oppmaling og et mer hydrofobisk produkt. Det sistnevnte betyr at det faste produktet har mye bedre vannavstøtende egenskaper, noe som gjør det meget motstandsdyktig mot biodegradering.

Tørr torrefisering kalles ofte en mild pyrolyse (200-300 ºC) prosess, som betyr at den termiske nedbrytningen skjer ved relativt lav temperatur og under inerte forhold.

Våt torrefisering er også mulig, hvor biomassen varmes opp i trykksatt vann. Trykket er høyt nok til at vannet forblir i væskeform, og lavere temperaturer trengs sammenlignet med tørr torrefisering. Ekstra fordeler med våt torrefisering er muligheten til å benytte meget våt biomasse samt utvasking av vannløselige askeelementer.

Vi arbeider innenfor disse områdene:

 • Prosessutvikling og systemanalyse
 • Vurdering av egenskaper til torrefiserte materialer
  • Partikkel størrelsesfordeling og -morfologi
  • Hydrofobiske egenskaper
  • Energibehov ved oppmaling
  • Proximate og ultimate analyse
  • Aske analyse
  • Dekomponeringskinetikk
  • Produktdistribusjonsstudier
  • Termokjemiske konverteringsegenskaper (gassifisering og forbrenning)
 • Tekno-økonomisk evaluering
 • Verdikjede analyser

Metoder
Vi har en unik laboratorieinfrastruktur som muliggjør detaljerte torrefiseringsstudier fra mikro- til makroskala. Siden torrefisering forbedrer brenselets energitetthet, blir det viktig å analysere fordelene med en slik forbehandling for den totale økonomien i verdikjeden. Ved SINTEF har vi utviklet vår egen fleksible torrefiseringsreaktor (se bilde) for både fundamentale studier og for produksjon av torrefisert materiale for bruk i videre termiske konverteringsstudier. Vi har også reaktorer for å studere våt torrefisering.

 
Innmating av pellets lagd av GROT (grener og topper) fra toppen og sjekk av det ferdige torrefiserte produktet. 
Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en unik laboratorieinfrastruktur for forskning på forbrenning og gassifisering av faste brensler. Vi er et team av spesialister innen forsøk og modellering som tilbyr kvalitetssikrede resultater med industrirelevans.

Relevante prosjekt

STOP

STOP

Start:
Slutt:

Stabile driftsforhold for biomasse forbrenningsanlegg