Til hovedinnhold
Norsk English

GAFT- Gassifisering og FT-Syntese av lignocellulose biomasse

Målet med GAFT prosjektet er å finne de beste tekniske løsningene, samt legge til rette for en hurtig igangsetting av lokal biodrivstoff produksjon i Norge.

Kontaktperson

Utfordringen er å få til en prosess som er økonomisk mulig å implementere under norske forhold som samtidig utnytter muligheten for integrasjon med eksisterende anlegg. Dersom en lykkes med prosjektet vil det bety at norsk industri vil være i stand til å produsere deler av det fossile drivstoffet som i dag forbrukes på transport, med et miljøvennlig og bærekraftig alternativ.

Studiene som vil bli gjort i prosjektet er fokusert på fremstilling av to spesifikke produkter:

 • "jet-fuel" for flytransport
 • bio-diesel som et alternativt drivstoff for tungtransport

En miks av tilgjengelig biomasseressurser vil bli brukt under fremstillingen av overnevnte produkter.Prosjektet vil ha høyt fokus på bruk av lav-verdi biomasse som er lett tilgjengelig i Norge i tillegg til andre tilgjengelige biomasse ressurser.

To nøkkelvalg er gjort i forhold til prosessutformingen og betraktes som avgjørende for et suksessrikt utfall av prosjektet:

 1. Størrelsen på anlegg er begrenset til medium skalla (100-500 MW), noe som vil bidra til å oppnå realistiske transport kostnader

 2. Prosessen i sin helhet er optimalisert og tenkes utgjort av tre separate del-prosesser:

  • Et desentralisert forbehandlingstrinn som benytter torrefisering for å få til et homogent produkt som kan transporteres rimeligere
  • Et sentralisert anlegg for gassifisering og FT-prosess
  • Bruk av eksisterende raffinerianlegg for videre oppgradering av FT-produktene

Partnere:

 • Avinor
 • Silva Green Fuel AS
 • Viken Skog SA
 • CAMBI ASA
 • ECOPRO AS
 • Norges Forskningsråd

Internasjonale partnere:

 • Johnson Matthey
 • SP Energy Technology Center

Dette er et Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN prosjekt) med finansiering fra Norges Forskningsråd.


Du kan lese mer på prosjektets engelske side.
 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018