Til hovedinnhold
Norsk English

CenBio - bærekraftig og kostnadseffektiv bioenergi i Norge

FME CenBio skal gjøre bærekraftig og kostnadseffektiv bioenergi i Norge mulig

Kontaktperson

Bioenergi-syklus
Bioenergi-syklus

CenBio vurderer hele verdikjeden for jomfruelig biomasse og biologisk nedbrytbare avfallsfraksjoner. Dette inkluderer produksjon, høsting og transport av disse biomassetypene, konvertering til varme og kraft, og oppgradering av reststoff til mer verdifulle produkter. CenBio-forskere utvikler effektive og miljøvennlige metoder for å kunne utnytte mer biomasse og avfall for energiformål. For å oppnå disse ambisiøse målene, utdanner vi og lærer opp neste generasjons bioenergiforskere.

Som et resultat av prosjektet vil forbrukere og samfunnet for øvrig bli forsynt med mer fornybar energi og lavkarbonenergi. Ved å videreutvikle den norske bioenergiindustrien, vil et betydelig antall nye arbeidsplasser bli skapt, særlig i diskriktene.

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er ett av 11 norske Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Forskningssenteret er samfinansiert av Norges forskningsråd, en rekke brukerpartnere og de deltagende forskningsinstitusjonene.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er vertsinstitusjon, og SINTEF Energi AS er koordinerende institusjon.

Les mer om CenBio på prosjektets engelske sider

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2017

Utforsk fagområdene