Til hovedinnhold

FME Årsrapporter 2015

FME Årsrapporter 2015

Kommunikasjonssjef
900 96 295

 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er sentre på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Sentrene skal bidra til bedre beslutninger innen klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk. SINTEF Energi er involvert i seks av de elleve sentrene nasjonalt, og har prosjektledelse på fire.