Til hovedinnhold

FME

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er nasjonale sentre innen energi- og miljøområdet. SINTEF Energi leder og deltar i flere FME-sentre.

Logo for FME sentrene

FME

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene.Om forskningssentre for miljøvennlig energi