Til hovedinnhold
Norsk English

NOWITECH - Research Network

Siden 2009 har NOWITECH utviklet 40 innovasjoner innen Offshore Wind. NOWITECH ble avluttet som FME ved utgangen av 2017. NOWITECH er nå videreført som et forskningsnettverk.

Kontaktperson

Siden 2009 har NOWITECH utviklet 40 innovasjoner innenfor offshore vindkraft.

 

NOWITECH ble avsluttet som et FME-program ved utgangen av 2017. NOWITECH fortsetter nå som et forskningsnettverk.

 

Målet for NOWITECH var forskning for industriell verdiskapning og reduserte kostnader for offshore vindkraft, både bunnfast og flytende.

Arbeidet omfattet utdanning, kompetansebygging og innovasjon innenfor følgende tema:

  • Integrert numerisk design
  • Bruk av nye materialer
  • Understell for bunnfaste og flytende turbiner
  • Nettilkobling og samspill med kraftsystemet
  • Strategier og metoder for drift og vedlikehold
  • Utvikling av nye konsept ved simulering og forsøk i lab

Senteret var finansiert med 320 NOK (2009-2017) av Norges Forskningsråd (50 %), industripartnere (25 %) og forskningspartnerne (25 %) SINTEF, NTNU og IFE.


Du finner mer informasjon på de engelske sidene.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2017

Kontakt:

Senterleder:

John Olav Giæver Tande 


Koordinator:
Hans Christian Bolstad 


Utforsk fagområdene