Til hovedinnhold
Norsk English

Strømningsfenomener

Vi utvikler spesialiserte modeller og metoder innen strømning av væsker og gasser, og som ikke finnes i kommersiell programvare.

Kontaktperson

Vi har flere egenutviklede CFD-koder i 1D og 3D. Vi deltar også i konstruksjon av laboratorieoppsett som brukes til å utvikle modellene. Vi leverer data, analyse av modeller og metoder, eller programvare.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • CO2-transport og -injeksjon – essensielt for sikker og effektiv CO2-håndtering (CCS)
  • Trykkavlastning og trykkbølgeforplantning
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk
  • Effekten av urenheter på gass- og væske-egenskaper og på strømning
  • Koplet fluid-struktur-modell for løpende brudd i CO2-transportrør (samarbeid med SINTEF Industri)
  • Varmeovergang gjennom rør eller brønn
 • Detaljert strømningsmodellering av LNG-varmevekslere
 • Separasjon av olje og vann, inkludert avansert modellering av dynamikken til vanndråper i elektriske felt (elektrokoalesens)
 • Varmeoverføring ved hjelp av magnetiske nanofluider, inkludert pumping uten bevegelige deler
 • Veiledning av PhD- og master-kandidater i samarbeid med NTNU

Metode:

Våre forskere har bakgrunn fra energi og miljø, fysikk og matematikk, kjemi og nanoteknologi. Vi legger høy vekt på kvalitet i arbeidet, og har et eget system for kodeutvikling og -testing.

Relevante prosjekt

Effektiv olje/vann separasjon

Effektiv olje/vann separasjon

Start:

En av utfordringene innen oljeproduksjon på norsk sokkel er den stadig økende mengden vann i oljen. Ofte ligger innholdet opp imot 30 %, mens raffineriene kun gir full pris for oljen når vanninnholdet er under 0,5 %.

Low-Emission LNG

Low-Emission LNG

Start:
Slutt:

Målet er effektive LNG-prosesser med dertil lave CO2-utslipp. Prosjektet fokuserer på optimaliserte prosesser og varmevekslere samt inngående forståelse av den fysiske oppførselen til fluidene inne i utstyret.

Kontakter