Til hovedinnhold

Strømningsfenomener

Strømningsfenomener

Vi utvikler spesialiserte modeller og metoder innen strømning av væsker og gasser, og som ikke finnes i kommersiell programvare. Vi har flere egenutviklede CFD-koder i 1D og 3D. Vi deltar også i konstruksjon av laboratorieoppsett som brukes til å utvikle modellene. Vi leverer data, analyse av modeller og metoder, eller programvare.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • CO2-transport og -injeksjon – essensielt for sikker og effektiv CO2-håndtering (CCS)
  • Trykkavlastning og trykkbølgeforplantning
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk
  • Effekten av urenheter på gass- og væske-egenskaper og på strømning
  • Koplet fluid-struktur-modell for løpende brudd i CO2-transportrør (samarbeid med SINTEF Industri)
  • Varmeovergang gjennom rør eller brønn
 • Detaljert strømningsmodellering av LNG-varmevekslere
 • Separasjon av olje og vann, inkludert avansert modellering av dynamikken til vanndråper i elektriske felt (elektrokoalesens)
 • Varmeoverføring ved hjelp av magnetiske nanofluider, inkludert pumping uten bevegelige deler
 • Veiledning av PhD- og master-kandidater i samarbeid med NTNU

Metode:

Våre forskere har bakgrunn fra energi og miljø, fysikk og matematikk, kjemi og nanoteknologi. Vi legger høy vekt på kvalitet i arbeidet, og har et eget system for kodeutvikling og -testing.

473 78 042

Relevante prosjekt

Kontakter

Svend Tollak Munkejord

Sjefforsker
473 78 042
Navn
Svend Tollak Munkejord
Tittel
Sjefforsker
Telefon
473 78 042
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Gunhild Allard Reigstad

Forsker
991 56 402
Navn
Gunhild Allard Reigstad
Tittel
Forsker
Telefon
991 56 402
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS