Til hovedinnhold
Norsk English

Effektiv olje/vann separasjon

En av utfordringene innen oljeproduksjon på norsk sokkel er den stadig økende mengden vann i oljen. Ofte ligger innholdet opp imot 30 %, mens raffineriene kun gir full pris for oljen når vanninnholdet er under 0,5 %.

Kontaktperson

En av utfordringene innen oljeproduksjon på norsk sokkel er den stadig økende mengden vann i oljen. Ofte ligger innholdet opp imot 30 %, mens raffineriene kun gir full pris for oljen når vanninnholdet er under 0,5 %.

Etter at oljen er kommet ut igjennom trykkreduksjonsventilen er vannet finfordelt som dråper i en olje/vann emulsjon.

Vannet fjernes gjerne ved hjelp av bunnfelling, er dråpene små bunnefeller de langsomt slik at bunnfellingstankene kan ble svært store. Det er derfor om å gjøre å få vanndråpene til å sla seg sammen slik at de bunnfeller raskere. I mange crudeoljer dekkes dråpene med asfaltener og annet slik at dråpesammenslåing (koalesens) hemmes. For å lette dråpesammenslåing fin-nes flere teknikker

  • Kjemikalier kan tilsettes, som gjør emulsjonen mindre stabil.
  • Bruke elektriske felter, som ofte – men ikke alltid – har vist seg virkningsfullt. Her er bruk av dc felt i sedimentasjonstankene, der oljen strømmer laminært, ofte brukt.

Store bunnfellingstanker er plasskrevende og lite ønskelige. Kjemikaliebruk er lite miljø-vennlig. Nye og forbedrete metoder er derfor ønsket.

Ved å bruke elektriske felter kan vannutskillingen effektiviseres: ved SINTEF Energiforsk-ning prøver vi ut en koalesensmodell med der en tar ibruk en kombinasjon av turbulens strømning i emulsjonen og elektriske vekselspenningsfelter. Metoden har følgende fortrinn:

  • Krever mindre plass
  • Er miljøvennlig
  • Gir stabilere og sikre resultat

Utfordringene videre er:

  • Fundamental forståelse av selve elektrokoalesens-prosessen mellom enkeltdråper
  • Finne hvilken spenningsstørrelse, frekvens og form som virker best
  • Finne hvordan ac spenning og turbulens virker sammen
  • Forstå virkning og begrensning av oljens egenskaper på dråpekoalesensen.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2010

Utforsk fagområdene