Til hovedinnhold
Norsk English

Svend Tollak Munkejord

Sjefforsker

Svend Tollak Munkejord er sjefforsker i flerfasestrømning i SINTEF Energi, der han har arbeidet etter endt utdanning. Han har arbeidet med ulike forskningstemaer knyttet til matematisk og numerisk strømningsmodellering samt eksperimenter, med særlig vekt på kopling av fluid- og termodynamikk. Munkejord har medveiledet åtte PhD-kandidater. Han har vært ansattvalgt representant i SINTEF Energis styre, og leder for tiden Tekna-gruppen ved instituttet.

Utdanning

PhD in mekanikk, termo- og fluiddynamikk, NTNU (2006). Avhandling: Analysis of the two-fluid model and the drift-flux model for numerical calculation of two-phase flow.

Sivilingeniør i maskinteknikk, NTNU (1997). Hovedoppgave: Heat transfer and pressure drop in extruded aluminium tubes.

Kompetanse og fagområder

• Matematisk modellering og numerisk analyse av flerfasestrømning.
• CO2-transport og -injeksjon – dynamikk og sikkerhet.
• Kopling av modellering og eksperimenter.
• Varme- og masseoverføring.
• Numerisk strømningsmekanikk- (CFD) koding og robust kodeutvikling.
• Prosjektledelse og -utvikling. Redaktør av prosjektforslag med mange partnere.
• Veiledning av studenter på master- og PhD-nivå.
• Skriftlig og muntlig kommunikasjon.
• Norsk (bokmål og nynorsk), engelsk, fransk, tysk, spansk.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/svend-tollak-munkejord/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Svend-Tollak-Munkejord

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3020-5766

Ekspertise

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Klæbuveien 153
Trondheim