Til hovedinnhold

SINTEFs koblede FE-CFD modell for bruddstanskontroll i CO2-rørledninger

SINTEFs koblede FE-CFD modell for bruddstanskontroll i CO2-rørledninger

SINTEFs FE-CFD-modell er en avansert koblet fluid-struktur-modell for å forutsi om en lekkasje i en CO2-rørledning vil danne løpende brudd.

Se engelsk versjon for mer informasjon

Kontaktperson