Til hovedinnhold
Norsk English

Gunhild Allard Reigstad

Seniorforsker

Gunhild A. Reigstad er seniorforsker i SINTEF Energi AS. Reigstad har bakgrunn innen kuldeteknikk og strømningsteknikk og har arbeidet med LNG, hydrogen og CCS teknologier. Gjennom arbeid med Hydrogen4EU studien (www.hydrogen4EU.com) og ELEGANCY prosjektet har Reigstad de siste årene arbeidet mye med omstilling til lavutslippssamfunnet og hva dette vil kreve i Norge og Europa.

Utdanning

Ph.d. i Strømningsteknikk, NTNU, 2014
Master/sivilingeniør i Energi og Miljø, NTNU, 2004

Kompetanse og fagområder

Anvendelse av hydrogen og CCS for avkarbonisering av energisektoren.
Hydrogenproduksjon fra naturgass med integrert fangst av CO2.
LNG teknologier inkl. CFD analyse av strømning i parallelle varmevekslerkanaler.

Prosjekter

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Kolbjørn Hejes vei 1 D
Trondheim