Til hovedinnhold
Norsk English

DeFACTO - Vertikal demonstrasjonsbrønn for CO2 strømning

DeFACTO skal muliggjøre og forbedre storskala transport og injeksjon av CO2 ved å øke forståelsen av CO2-rør og -brønner.

Kontaktperson

Heat transfer rig with 1 meter long piece of real Snøhvit CO2 pipeline that can be submerged in variable surrounding medium (Photo: Statoil)

  • Videreutvikling fra eksisterende kompetanse og infrastruktur i prosjekt CO2 IT IS. Ønske om å forstå brønnstrøm av CO2-rike blandinger og deres interaksjon med vann fra reservoar. En stor del av prosjektet vil være bygging av en vertikal demonstrasjonsbrønn. Eksperimenter på trykkavlastning, innstegning av brønn, stasjonær injeksjon og oppstart vil bli utforsket.
  • Forbedre kvaliteten av simuleringsverktøy for CO2 strømning, og øke kunnskap om brønn reservoar interaksjon nødvendig for CCS realisering.
  • SINTEF gjennomfører design av eksperimentell rigg, bygging av rigg på Gløshaugen i Trondheim og gjennomføring av eksperiment. In-house-verktøy for brønnsimulering og termodynamikk vil bli brukt i planlegging, designverifisering og til sammenligning av simuleringer med eksperimentelle resultater.
  • SINTEF Energi AS, Equinor ASA og Total E&P Norge AS er partnere.
  • DeFACTO er et CLIMIT Demo-prosjekt som delvis finansieres av Gassnova.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2019