Til hovedinnhold
Norsk English

Olje/gass/vann separasjon

Vi har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til olje / gass / vann separasjon relevant for elektrokoalesens separasjon, naturgasskondensering, og vi utvikler mulige studier relatert til undervannsteknologi.

Kontaktperson

Våre tjenester bistår industrien i å gi detaljerte eksperimenter og modeller for å optimalisere konstruksjon og drift av utstyr med hensyn til effektivitet og kostnader. Våre partnere inkluderer forskningsinstitusjoner og næringsliv, både i Norge og i utlandet.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Naturgasskondensering (LNG)
  • Elektrokoalesens
  • Olje- og gassprosessering
  • Prosessdesign og optimalisering
  • Olje- og gassprosessering
  • Nye konsepter for undervanns olje/gass/vann separasjon

Metode:
Vi undersøker ulike usikkerheter i fundamentale fenomener som er relevante for olje / gass / vann separasjon gjennom å kombinere eksperimenter og modellering. Vi har mer enn ti år med erfaring med elektrokoalesens modellering og eksperimenter fra tre påfølgende elektrokoalesens prosjekter der vannet faller både i modelloljer og ekte råoljer har blitt studert i påvirkning av elektriske felt ved hjelp av optiske og nær-infrarøde høyhastighetskameraer.

Vi har også åtte års erfaring med design og gjennomføring av eksperimenter for å undersøke væskedråpe fenomener i gassmiljøer gjennom prosjekter som lavutslipps LNG Systems. Her arbeidet har vært fokusert på å fange væskedråper i gass som treffer på ulike flytende overflatene med høyhastighetsfotografering . Empiriske modeller basert på dimensjonsanalyse blir bestemt og sammenlignet med detaljerte to-fasestrømningsmodellering.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Eksperimentelle undersøkelser av to-fase strømningsfenomener ved hjelp av høyhastighetskameraer
  • Avansert modellering av tofasestrømning
  • Elektrokoalesens av oljedråper i vann, eksperimenter og modellering
  • Utvikle fremtidige prosjekter for gravimetrisk separasjon av olje / vann subsea

RELEVANTE PROSJEKT

Low-Emission LNG

Low-Emission LNG

Start:
Slutt:

Målet er effektive LNG-prosesser med dertil lave CO2-utslipp. Prosjektet fokuserer på optimaliserte prosesser og varmevekslere samt inngående forståelse av den fysiske oppførselen til fluidene inne i utstyret.