Til hovedinnhold
Norsk English

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder.

Kontaktperson

Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Vi har utviklet en omfattende og konsekvent metode og et fleksibelt og transparent simuleringsverktøy som kan brukes til å:

 • evaluere en CCS-kjede på flere nivåer: kjedekomponenter, aktør/eier, global kjede
 • gjennomføre følsomhetsstudier med ulike parametre (tekniske, økonomiske, globale)
 • implementere nye moduler og ytterligere kriterier innenfor eksisterende rammeverk
 • utføre kritiske og konsekvente evalueringer av kjedekomponent-modulene med tanke på en rekke teknisk-økonomiske og miljørelaterte kriterier, samt belyse modulenes funksjonalitet i flere case-studier.

Eksempler på systematiske evalueringer av ulike kjedealternativer, inkludert følsomhetsanalyser, er (men er ikke begrenset til):

 • Rør vs. tankskip, der transportvolum, transportavstand, osv. av CO2 blir sammenlignet.
 • CO2-fangstrater, der ulike fangstteknologier (amin, membran, osv.) blir sammenlignet.
 • CO2-kapasitet på fangstanlegg
 • Fleksibilitet i anleggsdrift
 • Løsninger for lagring, inkludert EOR (økt oljeutvinning)

Utforsk fagområdene

Relevante prosjekt

BIGCCS – International CCS Research Centre

BIGCCS – International CCS Research Centre

Start:
Slutt:

Hovedmålet er å bidra til realisering av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport og undergrunns lagring av CO2.

NCCS

NCCS

Start:
Slutt:

NCCS skal bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen.

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO – European value Chain for CO2

Start:
Slutt:

ECCO var et forskningsprosjekt med målsetning å fremskynde etableringen av CO2 fangst, transport og lagring verdikjeder, som er en av de sentrale teknologiene for å redusere klimabelastningen fra CO2.

BIGCO2 – CO2 Management Technologies for Future Power Generation

BIGCO2 – CO2 Management Technologies for Future Power Generation

Start:
Slutt:

Norge er verdens tredje største eksportør av olje og naturgass – eksporten er 15 ganger større enn innenlands forbruk. Fra en situasjon med total dominans av elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft i forrige århundre, ble Norge plutselig en netto...

 • CEPONG
 • ReCAP
 • PilotCCS