Til hovedinnhold

CCS Verdikjeder

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder. Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Hva gjør vi? Hva slags ekspertise har vi?

Vi har utviklet en omfattende og konsekvent metode og et fleksibelt og transparent simuleringsverktøy som kan brukes til å:

  • evaluere en CCS-kjede på flere nivåer: kjedekomponenter, aktør/eier, global kjede
  • gjennomføre følsomhetsstudier med ulike parametre (tekniske, økonomiske, globale)
  • implementere nye moduler og ytterligere kriterier innenfor eksisterende rammeverk
  • utføre kritiske og konsekvente evalueringer av kjedekomponent-modulene med tanke på en rekke teknisk-økonomiske og miljørelaterte kriterier, samt belyse modulenes funksjonalitet i flere case-studier.

Eksempler på systematiske evalueringer av ulike kjedealternativer, inkludert følsomhetsanalyser, er (men er ikke begrenset til):

  • Rør vs. tankskip, der transportvolum, transportavstand, osv. av CO2 blir sammenlignet.
  • CO2-fangstrater, der ulike fangstteknologier (amin, membran, osv.) blir sammenlignet.
  • CO2-kapasitet på fangstanlegg
  • Fleksibilitet i anleggsdrift
  • Løsninger for lagring, inkludert EOR (økt oljeutvinning)
Seniorforsker
930 02 419

Relevante prosjekt